Každý měsíc je na stránkách deníku Blesk a na Blesk.cz věnován jednomu vybranému palčivému tématu. Zatímco v dřívějších letech jsme se zaměřovali téměř výhradně na pomoc dětem a jejich rodinám, oblasti pomoci Blesku se v rámci projektu Srdce pro vás od roku 2015 zásadně rozšířily.

* Ukazujeme i »malé, ale užitečné«. Představíme vybranou organizaci (nadaci, nadační fond, spolek atd.), která aktivně pomáhá, stará se o klienty atd. Její výběr vždy provádí po důkladném zkoumání Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) a věřte, že zvolí vždy jen skutečně dobře fungující a nápomocnou organizaci. Představíme její fungování, lidi, kteří v ní pracují, prostory, kde pomáhají…

 * Srdce pro vás přináší příběhy klientů dané organizace. Jejich součástí bývá i popis toho, co by konkrétním lidem mohlo usnadnit život. Pomoci jim tak můžete prostřednictvím Blesku i vy.

* Blesk Srdce pro vás chce pomoci i v tom, aby se o konkrétním problému vědělo, přinášíme tedy rozhovory, zkušenosti lidí z oboru, odborníků, včetně například chatů se čtenáři.