+

TŘI, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost z Čerčan poskytuje hospicovou a paliativní péči (lůžková i domácí forma), dále třeba sociální poradenství, odlehčovací služby terénní i pobytové atd. Provozuje také Centrum denních služeb.

Kontakt: Hospic Dobrého Pastýře

Sokolská 584, 257 22 Čerčany
telefon: 317 777 381
Web: www.hospic-cercany.cz

Sbírka za účelem shromažďování finančních prostředků na materiální zabezpečení Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech, opravy a udržování zařízení a energie. Sbírka je konaná na dobu neurčitou.

Číslo účtu: 107-9459020217/0100 

Blesk během roku pomáhá i jinak! Nejen v projektu Srdce pro vás! Podívejte se…