+

Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí

Diakonie CČE je druhou největší nestátní organizací poskytující sociální služby v České republice, pomáhá denně tisícům lidí v nepříznivých životních situacích, provozuje více než 130 zařízení po celé ČR. Čím se zabývá středisko ve Valašském Meziříčí? Posláním organizace je pomoc seniorům, nemocným, umírajícím a lidem s postižením, aby mohli zůstat doma, vedli co nejsamostatnější život a byli součástí místní komunity (pečovatelská a ošetřovatelská služba, denní stacionář, domácí hospic, chráněné bydlení, osobní asistence, sociální rehabilitace, poradenství pečujícím). Prostřednictvím dceřiné společnosti poskytují zaměstnání lidem s hendikepy.

Kontakt: Žerotínova 319/21, 75701 Valašské Meziříčí

telefon: 573 034 161  
e-mail: stredisko@diakonievm.cz
IČ: 47863561
Číslo účtu: 1855020319/0800
Web: http://www.diakonievm.cz/
FB: https://www.facebook.com/diakonievm 

Blesk během roku pomáhá i jinak! Nejen v projektu Srdce pro vás! Podívejte se…