+

RESPONDEO

Organizace je členem Asociace veřejně prospěšných organizací. Občanská poradna Respondeo pomáhá lidem v těžké životní situaci jako jsou dluhy, rozpad manželství a jiné. Nabízí nejen podporu, ale také informace, rady a praktickou pomoc. V rámci pomoci rodinám s dětmi pak nabízí pomoc a podporu rodinám s dětmi do 18 let, které se dostaly do nepříznivé životní situace, jsou v agendě Orgánu sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD) a bydlí v obcích s rozšířenou působností (ORP) Nymburk, Poděbrady a Mladá Boleslav.

Kontakt: Náměstí Přemyslovců 14/11, 288 02 Nymburk (budova České spořitelny, 2. patro)

telefon: 325 511 148. 737 104 928 (mobil v průběhu celého týdne)
e-mail: info@respondeo.cz
IČ: 26631628
Číslo účtu: 3350353379/0800
Web: http://www.respondeo.cz/
FB: https://www.facebook.com/respondeo

Blesk během roku pomáhá i jinak! Nejen v projektu Srdce pro vás! Podívejte se…

Pochod Na Sněžku vynesl 1 201 480 Kč pro nemocné děti: Tomáškovi (2) fandil i Saša Rašilov!

Větru, dešti neporučíš… Ani sněhu. Tím vším si prošly stovky lidí v růžových a bílých tričkách při sobotní…

Více