+

Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary

Díky nadšencům a dobrovolníkům zapálených pro astronomii mají i Karlovy Vary svou hvězdárnu. Hvězdárnu Františka Krejčího provozuje obecně prospěšná společnost Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary za podpory Města Karlovy Vary. Hvězdárna pořádá programy pro děti a mládež pro využití jejich volného času v mimoškolních aktivitách, např. víkendových a prázdninových vzdělávacích soustředěních, táborech a mezinárodních výměnných pobytech. Společnost současně rozvíjí také spolupráci s dalšími českými i zahraničními odbornými pracovišti se zaměřením na astronomii a příbuzné vědní obory.Jedná se tedy jednak o zařízení popularizující obor astronomie, jednak o centrum amatérského i profesionálního astronomického výzkumu.

Kontakt: K Letišti 144, 360 01, Karlovy Vary - Hůrky

telefon: 357 070 595
e-mail: hvezdarna@astropatrola.cz
Identifikační číslo: 26361850

Číslo účtu: 2400209531/2010
Web: http://www.astropatrola.cz
FB:https://www.facebook.com/astropatrola

Blesk během roku pomáhá i jinak! Nejen v projektu Srdce pro vás! Podívejte se…