„Příchod nového samce zoo řeší ve spolupráci s koordinátorem evropského chovu hrochů. Přítomnost mláděte příchod samce nijak nelimituje, hrošinec má dostatečnou kapacitu, aby pojal všechna tři zvířata," sdělila Helena Petáková s tím, že nyní se jedná o konkrétních možnostech.

 Hroch Slávek uhynul poté, co se u něj objevily příznaky akutních zažívacích obtíží. Slávek, který zplodil sedm potomků, se stal hrdinou povodní v roce 2002. Dokázal přežít v pavilonu velkých savců, ale jeho tehdejší partnerka Lentilka a dcera Barborka zahynuly. Slávek přišel na svět 30. října 1984.

Špinavá voda

Zoo nyní také připravuje opravu čističky vody v pavilonu hrochů. Od otevření nového pavilonu hrochů jsou problémy s kvalitou vody. Ta je kvůli špatné filtraci zakalená a hroši v ní nejsou vidět. „Pokud vše půjde bez komplikací, doufáme, že vlastní rekonstrukční práce budou dokončeny na podzim," dodala Petáková. Nyní je připravována projektová dokumentace a následovat bude stavební řízení a řízení na výběr zhotovitele.

Důvodem přestěhování hrochů do nového pavilonu v horní části areálu byla snaha přesunout tato těžko evakuovatelná zvířata mimo záplavové území. Hroši se v pavilonu pohybují na ploše 1400 metrů čtverečních a k dispozici mají tři propojitelné výběhy o celkové rozloze 8500 metrů čtverečních.

86 let

Hrochy chová pražská zoo téměř od svého založení. Jako první přijel v roce 1933 v cirkusové maringotce hroch Petr. Populární byla hrošice Zuzana, která do Prahy dorazila z Berlína, kde za války přečkala bombardování. Zoo ji koupila za symbolickou jednu korunu za každé kilo váhy.

Pražská zoologická zahrada v Troji byla založena před 87 lety. První návštěvníky uvítala 28. září 1931. Od té doby se zařadila mezi nejnavštěvovanější místa v Praze. Areál loni navštívilo 1,427.491 lidí. Byl to třetí nejlepší výsledek za dobu její existence.