Milovníci zeleně v Praze se mohou těšit na zcela nový les. Přestože fakticky už nyní existuje, budou si lidé na jeho návštěvu muset ještě nějakou dobu počkat, na místě bývalého pole pro pěstování zemědělských produktů umístili lesníci 53 000 sazenic, které ještě zdaleka nevypadají jako vzrostlé stromy.

Nový les dostal jméno Robotka. „Rozlohou i množstvím vysázených stromů jde o největší letošní zalesňovací projekt naší organizace. Nový les rozšíří plochy zeleně zdejšího přírodního parku Říčanka, který provází koryto Říčanského potoka od Uhříněvsi až po přírodní památku Lítožnice s trojicí rybníků,“ vysvětluje Petra Fišerová z Lesů hlavního města Prahy.

Dubový les doplní louky

Lesnická organizace se v metropoli snaží, aby druhová skladba stromů v hlavním městě co nejvíce odpovídala přirozenému složení lesních porostů pražské oblasti. U Dubče se tak stylově objeví hlavně duby, kterých lesníci vysadili celkem 36 tisíc. Následovat bude 7 tisíc lip a buků nebo 2 tisíce javorů, jasanů a jilmů. Jehličnany v lese zastoupí tisíce douglasek a modřínů.

Lesníci vysázeli nové stromy na zemědělském poli, v Dubči roste les Robotka.
Lesníci vysázeli nové stromy na zemědělském poli, v Dubči roste les Robotka.
Autor: Lesy hl. m. Prahy

„Kolem ploch s vysázenými stromky jsme nakonec vztyčili více než 3 kilometry oplocení, především kvůli ochraně před zvěří, která by mladé sazenice okusováním mohla zničit. Na jaře příštího roku se tento nový přírodní areál ještě rozšíří o plánované luční porosty se solitérními stromy,“ uvádí Petra Fišerová.

Kromě vzniku nového lesa Robotky, který zaštiťuje Magistrát hlavního města Prahy, vysázeli lesníci na východě metropole dalších více než 11 tisíc stromů. Ty se nacházejí například také na okraji Klánovického lesa, kde s výsadbou během podzimu pomáhaly děti ze Základní školy Běchovice.