Myšlenka na vznik levitující zahrady je stará několik let, kdy pracovníky Národního zemědělského muzea zaujal výhled na Prahu ze střechy této budovy. Napadlo je, že by ho rádi zprostředkovali také svým návštěvníkům. Proto začalo jednání s památkáři a architektem Jaromírem Kročákem, který věc realizoval.

„Levitující střecha je konstrukce, která nezasahuje do památkově chráněné budovy. Je umístěna nad původní střechou Národního zemědělského muzea, která je tak i nadále přístupna pro nutnost oprav a podobně,“ vysvětlila situaci tisková mluvčí muzea Jitka Taussiková.

Samotný výhled na Prahu ze zmiňované střechy je prakticky dalším agrárním exponátem. „I zde jsou ještě stále patrné důkazy zemědělské činnosti – vinice, sady, louky, zahrady,“ uvedla mluvčí, podle které tato výstava nese název „Život – střešní zahrada“. Jednotlivé expozice v muzeu jsou situované do jednotlivých pater podle různých oblastí, samotná povrchová konstrukce je pak zamýšlena jako vyvrcholení a duchovní přesah pro návštěvníky. „Je připomínkou, že zemědělství je závislé především na přírodě a počasí,“ prozradila Jitka Taussiková.

Levitující zahrada je také jedním z domovů pro pražské včely.
Levitující zahrada je také jedním z domovů pro pražské včely.
Autor: Národní zemědělské muzeum

V neposlední řadě plní levitující zahrada i funkci okrasnou. V loňském roce se zde nacházela bylinková zahrada a malé ovocné stromky, letos je logicky během oslav 100 let od vzniku Československa vystřídal záhon, který byl vytvořený v prvorepublikové úpravě. Příští rok chce muzeum zahájit úzkou spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby.

Zdejší střecha je také jedním z domovů pro pražské včely, Národní zemědělské muzeum tedy letos stáčelo svůj první med. Návštěvníci sem mohou v letních měsících vyrazit na piknik, lze zde uspořádat i svatební obřad. Muzeum je otevřené od úterý do neděle od 9:00 do 17:00 hodin, terasa je přístupná po celou provozní dobu.

Fotogalerie
19 fotografií