Přestavba kulturního domu Poklad je od počátku problematická a trvá už několik let. Původní opravy v minulosti zkomplikovaly nejen spory s jedním z bývalých nájemců prostor v objektu, ale také problémy spojené s požadavky na uhrazení nákladů na takzvané vícepráce, které chtěl někdejší zhotovitel přestavby.

Objekt nakonec musel být v roce 2014 zakonzervován. Loni se ale přestavba opět zastavila, protože vedení města nebylo spokojeno s kvalitou některých prací.

Přísnější podmínky

„Zpřísnili jsme podmínky pro již třetí veřejnou zakázku na realizátora rekonstrukce, a to ze zřejmých důvodů. Věříme, že se přihlásí pouze ty společnosti, které to s pracemi na Domu kultury Poklad myslí skutečně vážně. Do zadávacích podmínek jsme nově zapracovali některé sankce a postihy, které v nich dříve uvedeny nebyly,“ uvedl náměstek primátora Břetislav Riger (Ostravak).

Město chce mít k dispozici například takzvané zádržné. Za každou fakturu zaplatí jen 90 procent, zbývajících deset procent si město ponechá a vyplatí dodavateli ve dvou platbách. Pět procent po dokončení díla, zbývající část po uplynutí záruční lhůty.

Riger se neobává, že by zpřísněné podmínky zcela odradily dodavatele. Podle něj město zakázku vyhlašuje nyní právě proto, že spoléhá na to, že by pro firmy mohla být klíčovou zakázkou pro příští rok.

Přihlášky do půlky října

Rekonstruovat je potřeba celý objekt, stavba byla navíc doplněna o sanaci problematické nosné železobetonové konstrukce. Samostatně chce město vyhlásit zakázku na interiéry a opravu vitráže, v budoucnu je v plánu i stavba garáží.

Přestavba by měla vyjít maximálně na 300 milionů korun bez DPH. Zájemci mohou nabídky podávat do 18. října,

Základní kámen kulturního domu v dnešní ulici Matěje Kopeckého byl položen v roce 1958, slavnostně byl otevřen o tři roky později. Šlo tehdy o jediné kulturní zařízení v největším ostravském sídlišti, kde v té době žilo 50 000 obyvatel. Aktuálně je kulturní dům majetkem města. Od roku 2012, kdy renovace začala, stála téměř 52 milionů korun. Rozhodnutí radních o modernizaci ještě bude projednávat zastupitelstvo.