Smogová situace se vyhlašuje, pokud aspoň na polovině meteorologických stanic překročí průměr koncentrace prachu za 12 hodin 100 mikrogramů na metr krychlový a pro příštích 24 hodin se neočekává pokles. Stav regulace se pak vyhlašuje, když hodnota prachu překročí 150 mikrogramů na metr krychlový.

 

Meteorologové kvalitu ovzduší hodnotí jako špatnou či velmi špatnou. Hodinové koncentrace se pohybují v rozmezí od 82 mikrogramů v Ostravě-Mariánských Horách do 184 v centru Ostravy. Hodinové koncentrace povolený limit překračují ještě výrazněji. Například stanice v Nošovicích naměřila v 10 hodin na metr krychlový 270 mikrogramů, stanice v Třinci 305 mikrogramů.

„Podniky musejí přijmout náležitá opatření, aby ještě více neznečišťovaly ovzduší,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav.

 

 

Meteorologové doporučují omezit pobyt pod širým nebem a zdržet se zvýšené fyzické zátěže spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. „Doporučení je určeno zejména osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem,“ uvedli.

Doporučují také omezit používání aut se spalovacím motorem. „Žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích prachu a oxidu dusičitého,“ uvedli.

V Moravskoslezském kraji je dlouhodobě nejhorší ovzduší v zemi a jedno z nejhorších v Evropě. Ke znečištěnému ovzduší přispívá nejen průmysl, ale i doprava, topení v domácnostech a škodliviny ze sousedního Polska.

 

VIDEO: Velká část znečištění přichází z Polska, varovali v debatě politici. A Šlechtová promluvila o špatné spolupráci.

Video
délka: 02:20.20

Velká část znečištění přichází z Polska, varovali v debatě politici. A Šlechtová promluvila o špatné spolupráci. Blesk TV

 

Fotogalerie
5 fotografií