Důvěřuj, ale prověřuj. Tak přesně tímhle heslem byste se měli řídit, než budete souhlasit s ručením. A nezáleží na tom, jestli jde o člena rodiny, dobrého přítele nebo jen nějakého známého. Než se rozhodnete někomu ručit, tak si to pořádně promyslete a zvažte všechny možné následky. Tím, že podepíšete ručení, se totiž zavážete, že za neplatícího dlužníka zaplatíte dluh vy. Další roky pak můžete skončit jako plátce cizího dluhu

Problémy při ručení

1. Splácení může být na vás

Pokud dlužník nemá na zaplacení, obrátí se banka na vás, jako na ručitele. A pokud nemáte dost peněz na zaplacení dluhu, následuje soudní řízení. To může postihnout nejen dlužníka, ale i vás, jako ručitele. V krajních případech dochází až k zabavení majetku.

2. Nikdo vám nepůjčí, protože »dlužíte«

Ale i když dlužník splácí tak jak má, může nastat další problém. Tím že ručíte, vlastně »dlužíte«. A banka může zamítnout vaši vlastní žádosti o úvěr nebo hypotéku. Důvodem je pro ni to, že nemáte dost peněz, abyste případně spláceli dluh, za který ručíte i vlastní dluh, který si chcete vzít.

3. Zaplatili jste za dlužníka a on na vás kašle

Problém může být i v případě, že jste jako ručitel za dlužníka jeho dluh zaplatili a teď z něj peníze nemůžete dostat. „Ze zkušenosti klientů víme, že je dobré si vztah mezi ručitelem a dlužníkem upravit smlouvou s jasně definovanými podmínkami, jak a kdy budou peníze vráceny,“ říká Vladimír Vachel, jednatel inkasní společnosti. „Na dobré slovo bychom neměli ručit ani nejlepšímu příteli,“ dodává Vachel.

Co ručení obnáší

Ručením se písemně zavážete, že zaplatíte dluh věřiteli (např. bance), pokud to neudělá sám dlužník. Ručení banka nejčastěji požaduje v případě vyšší půjčky, nebo půjčky na bydlení.

7 rad, jak snížit riziko
Pokud nebudou splátky chodit včas, jako ručitel budete posílat peníze za kamaráda či příbuzného vy

1. Než se »upíšete« k ručení, nespoléhejte jen na plané sliby. Držte se jednoduchého pravidla – důvěřuj, ale prověřuj. Zjistěte si podrobné informace o finanční situaci toho, kdo po vás ručení chce.

2. Upravte si vztah písemně ve smlouvě. V ní vymezte podmínky plnění a stanovte lhůty splatnosti.

3. Ručení berte jako svůj vlastní finanční závazek. Pravidelně se proto informujte u věřitele o stavu splácení půjčky, za kterou ručíte. Ušetří vám to překvapení v podobě výzvy o uhrazení dluhu.

4. Buďte neustále v kontaktu s věřitelem i dlužníkem.

5. Kontrolujte poštovní schránku. Věřitel vám jako ručiteli může poslat výzvu k uhrazení pohledávky. Případnou změnu trvalého bydliště proto ihned nahlaste věřiteli i na ostatních institucích (úřady, banky, pojišťovny aj.), kde je evidována vaše adresa.

6. Pokud chcete žádat o svůj vlastní úvěr, ujistěte se, jestli je dluh, za který ručíte, už splacený. Pokud ne, tak ho zahrňte do výčtu svých závazků. Právě ručení může být důvodem, proč úvěr nakonec nedostanete. Banky ho totiž zohledňují při posuzování vaší schopnosti splácet.

7. Pokud vás věřitel vyzve k zaplacení dlužné částky, uhraďte ji co nejrychleji. Když nemáte dost peněz, požádejte o splátkový kalendář. Zbytečným čekáním se částka může postupně navyšovat nejen o úroky z prodlení, ale také o soudní náklady a náklady exekutora. Na náhradu takových výdajů vůči dlužníkovi nemáte ze zákona nárok.

Zdroj: EOS KSI