Velikonoce jsou nejvýznamnější křesťanský svátek, jehož hlavním smyslem je uctění památky umučení a oslava zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Na rozdíl od Vánoc nejsou pro Velikonoce v kalendáři pevně stanovené dny. Jedná se o pohyblivý svátek, jehož datum se každý rok různí. Podle křesťanské tradice připadá Velikonoční neděle, tedy slavnost Zmrtvýchvstání Páně, na neděli po prvním jarním úplňku. Pohybuje se tak v rozmezí mezi 22. březnem a 25. dubnem. Mezi hlavní symboly Velikonoc patří beránek, dnes nejčastěji v podobě sladkého pečeného pokrmu, a vajíčka, která znamenají nový život. V České republice se stále drží tradice zdobení vajíček.

Původ svátku sahá již do doby předkřesťanské – v dávné minulosti se v tomto období slavil konec zimy a příchod jara. Před zhruba 3500 lety pak dali těmto svátkům nový význam Židé, kteří slavnosti spojili s oslavou osvobození Izraelitů z egyptského otroctví. Dnešní význam Velikonoc vznikl před dvěma tisíci let jako svátek Křesťanů. V některých kulturách splynuly oslavy s pohanskými slavnostmi příchodu jara.