Marketingová hra BLESKU o finanční výhry v celkové hodnotě 2.931.900 Kč a nefinanční výhry v celkové hodnotě 105 903 700 Kč (bonusové kredity či balíček Volání na týden nebo balíček 50 minut nebo datový balíček pro předplacené SIM karty BLESKmobil v celkové hodnotě 10.242.700 Kč a roční nebo měsíční online předplatné BLESK.CZ PREMIUM v celkové hodnotě 95.931.000 Kč). Mimoto lze získat slevové kupony Mall.cz v celkové hodnotě 52.822.000 Kč, slevy na nákup vstupenky online na filmové představení v multikinech CineStar v odhadované hodnotě 27.750.000 Kč*, slevy na jízdné včetně jízdy zdarma FlixBus v odhadované hodnotě 46.690.000 Kč**, slevy na produkt HOTherbal z řady BLESK LÉKÁRNA v celkové hodnotě 124.000.000 Kč, slevy na nákup ochutnávkového balíčku na 3 dny KetoDiet.cz  v celkové hodnotě 111.250.000 Kč, slevové kupony KFC  Rozvoz nebo KFC Objednej&Vyzvedni v celkové hodnotě 7.500.000 Kč.

Hrajeme od pátku 11. září do neděle 11. října 2020, včetně. Nehrajeme v pondělí 28. září.

Hra trvá 31 dní, hracích dní je 30.

Hraje se denně, prostřednictvím hracích kupónů, nalepených v pravém horním rohu titulní stránky deníku BLESK a v pravém dolním rohu titulní stránky Nedělního Blesku na všech výtiscích v daném dni. Pro účast ve hře je možné použít výlučně originální hrací kupóny vydané organizátorem.

První hrací kupón bude vlepen na titulní stranu deníku Blesk 11. září 2020.

Poslední hrací kupón bude vlepen na titulní stranu Nedělního Blesku 11. října 2020.

Grafika hracího kupónu:

Trhák 2020 kupon

HRA TRHÁK

Denně bude na titulní straně Blesku nebo Nedělního Blesku vlepen hrací kupón hry TRHÁK. Jde o papírový samolepící sticker s originálním designem hry Blesku. Uprostřed formátu je naznačena horizontální perforace pro jednosměrné a neúplné strhnutí pásku, na jehož vnitřní straně se nachází HERNÍ POLE. „Strhnutím“ perforovaného „pásku“ uprostřed kupónu se na vnitřní straně perforovaného pásku odkryje HERNÍ POLE, které je tvořeno 3 HERNÍMI SYMBOLY, nebo TEXTEM „Vyhráváte 50 000 Kč“, nebo TEXTEM a logem BLESKmobil, nebo TEXTEM a logem BLESK.CZ PREMIUM, nebo TEXTEM a logem Mall.cz, nebo TEXTEM a logem FlixBus, nebo TEXTEM a logem BLESK LÉKARNA, nebo TEXTEM a logem CineStar, nebo TEXTEM a logem KetoDiet, nebo TEXTEM a logem KFC, dále obsahuje šestimístný unikátní číselný kód pro kontrolu a buď desetimístný nebo jedenáctimístný unikátní kód pro ověření finanční výhry, nefinanční výhry nebo získání slevy.

„HERNÍMI SYMBOLY“ se rozumí GRAFICKÉ PRVKY – číslice na vnitřní straně hracího kupónu v HERNÍM POLI vyjadřující hodnotu v Kč.

Účastník hry, který po strhnutí perforovaného pásku uprostřed hracího kupónu najde v HERNÍM POLI na vnitřní straně 3 stejné HERNÍ SYMBOLY (tj. tři stejné částky v Kč), vyhrává finanční výhru ve výši, která je na 3 stejných herních symbolech uvedena (tj. např. v případě tří shodných HERNÍCH SYMBOLŮ 50 Kč vyhrává účastník hry peněžní cenu 50 Kč). Jeden účastník hry, který po strhnutí perforovaného pásku uprostřed hracího kupónu najde v HERNÍM POLI na vnitřní straně text „Vyhráváte 50 000 Kč“ vyhrává částku 50 000 Kč (tj. v případě této výhry není potřeba najít tři stejné HERNÍ SYMBOLY).

Příklad finanční výhry ve hře TRHÁK:

financni vyhry 1

financni vyhry 2

TEXTEM a logem BLESKmobil se rozumí informace na vnitřní straně hracího kupónu v HERNÍM POLI o výhře bonusového kreditu BLESKmobil a jeho výši nebo o výhře balíčku Volání na týden nebo balíčku 50 minut nebo o výhře datového  balíčku.

Příklad výhry BLESKmobil ve hře TRHÁK:

bleskmobil

TEXTEM a logem BLESK.CZ PREMIUM se rozumí informace na vnitřní straně hracího kupónu v HERNÍM POLI o výhře ročního předplatného BLESK.CZ PREMIUM nebo měsíčního předplatného BLESK.CZ PREMIUM (tj. získání 1 ročního nebo 1 měsíčního online předplatného BLESK.CZ).

Příklad výhry BLESK.CZ PREMIUM ve hře TRHÁK:

bleskpremium

TEXTEM a logem Mall.cz se rozumí informace na vnitřní straně hracího kupónu v HERNÍM POLI o slevě na nákup na portálu Mall.cz

Příklad slevového kuponu Mall.cz ve hře TRHÁK:

mall

TEXTEM a logem CineStar se rozumí informace na vnitřní straně hracího kupónu v HERNÍM POLI o slevě 1+1 vstupenka zdarma (tj. získání 2 online vstupenek na filmové představení v multikinech CineStar za cenu jedné při nákupu online).

Příklad slevového kuponu CineStar ve hře TRHÁK:

cinestar

TEXTEM a logem FlixBus se rozumí informace na vnitřní straně hracího kupónu v HERNÍM POLI o slevě na nákup jízdenek v prodejní síti FlixBus.

Příklad slevového kuponu FlixBus ve hře TRHÁK:

flixbus

TEXTEM a logem BLESK LÉKÁRNA se rozumí informace na vnitřní straně hracího kupónu v HERNÍM POLI o získání výrobku HOTherbal zdarma k vybraným produktům (tj. získání 1 výrobku HOTherbal se 100% slevou při nákupu 1 vybraného produktu z řady BLESK LÉKÁRNA).

Příklad slevového kuponu BLESK LÉKÁRNA ve hře TRHÁK:

blesk lekarna

TEXTEM a logem KetoDiet.cz se rozumí informace na vnitřní straně hracího kupónu v HERNÍM POLI o získání slevy na nákup balíčku KetoDiet (tj. získání 50% slevy na nákup ochutnávkového balíčku KetoDiet na 3 dny).

Příklad slevového kuponu KetoDiet ve hře TRHÁK:

ketodiet

TEXTEM a logem KFC se rozumí informace na vnitřní straně hracího kupónu v HERNÍM POLI o získání slevy na nákup jídla (tj. získání slevy 75 Kč na nákup jídla přes KFC Rozvoz nebo KFC Objednej&Vyzvedni).

Příklad slevového kuponu KFC ve hře TRHÁK:

kfc

UPLATNĚNÍ FINANČNÍ VÝHRY VE HŘE TRHÁK

Svou finanční výhru v nominální hodnotě 50 Kč, 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč, 1 000 Kč a 5 000 Kč si účastník vyzvedne na jedné z 2564 poboček České pošty, které budou označeny logem hry TRHÁK. Detailní seznam poboček České pošty zde. Pro uplatnění finanční výhry bude požadováno ověření totožnosti osobním dokladem. U výher v nominální hodnotě 1 000 Kč a 5 000 Kč bude Česká pošta výhru ověřovat pomocí kontrolních kódů na Call Centru hry. Hrací kupóny jsou platné 4 dny (tj. v den vydání a tři dny následující) po uplynutí doby platnosti hracího kupónu možnost uplatnit finanční výhru bez náhrady zaniká.  Účastník odevzdá na pobočce České pošty originální výherní hrací kupón v době jeho platnosti, předloží spolu s ním České poště i svůj platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas) a umožní České poště záznam svého jména, příjmení a čísla průkazu totožnosti do systému APOST. Uplatněný výherní hrací kupón si ponechá Česká pošta.

Svou finanční výhru v nominální hodnotě 50 000 Kč si účastník vyzvedne po telefonické domluvě na čísle 731 449 660. Organizátor bude pro uplatnění výhry požadovat odevzdání platného originálního výherního hracího kupónu, nalepeného na odpovídajícím výtisku deníku Blesk nebo Nedělní Blesk. Finanční výhra 50 000 Kč bude vyplacena řádně složenkou nebo převodem na účet dle dohody výherce a organizátora, nebo předána osobně organizátorem, nejpozději do 40ti dnů od jejího uplatnění v souladu s těmito pravidly. Uplatněný výherní hrací kupón si ponechá organizátor.

Finanční výhru na základě výherního hracího kupónu lze uplatnit jen jedenkrát.

Organizátor hry disponuje systémem pro verifikaci dne vydání konkrétního hracího kupónu.

PRAVIDLA PRO UPLATNĚNÍ NEFINANČNÍ VÝHRY BLESKmobil:

BLESKmobil BONUSOVÝ KREDIT VE VÝŠI 50 KČ

Účastníci, kteří jako výhru ve hře TRHÁK vyhrají bonusový kredit BLESKmobil, získají kredit ve výši 50 Kč, uvedené ve výherním kupónu. Bonusový kredit lze čerpat po dobu maximálně 30 dnů od připsání kreditu, a to pouze na úhradu ceny služeb elektronických komunikací BLESKmobil (volání, SMS a datové připojení), tedy zejména nikoliv na platební transakce, informační služby či nákup digitálního obsahu. Bonusový kredit je čerpán přednostně před běžným kreditem.

BLESKmobil JEDNORÁZOVÝ BALÍČEK VOLÁNÍ NA TÝDEN

Výhra v podobě balíčku Volání na týden představuje neomezené volání z telefonního čísla BLESKmobil na čísla českých mobilních operátorů a pevné linky v České republice, a to po dobu 7 dní od data aktivace balíčku (tj. 7 x 24 hodin od jeho aktivace). Balíček je možné využít v ČR a EU. Balíček se po uplynutí doby své platnosti sám deaktivuje.  Aktivací balíčku Volání na týden ze hry TRHÁK dojde ke zrušení jiného balíčku Volání na týden, pokud je na stejném čísle již aktivní, a to bez náhrady.

BLESKmobil BALÍČEK 50 MINUT

Výhra v podobě balíčku 50 MINUT představuje volání z telefonního čísla BLESKmobil v délce 50 minut výlučně v ČR nebo Zóně 1 (EU), a to pouze pro volání na mobilní čísla českých poskytovatelů elektronických komunikací v ČR nebo Zóně 1 (EU) nebo na pevné linky v ČR. Platnost balíčku 50 MINUT je 30 dní od aktivace, aktivace je potvrzena pomocí SMS. Balíček se po uplynutí doby své platnosti sám deaktivuje. Aktivací balíčku 50 MINUT ze hry TRHÁK dojde ke zrušení jiného hlasového balíčku, pokud je na stejném čísle již aktivní, a to bez náhrady.

JEDNORÁZOVÝ DATOVÝ BALÍČEK MINI

Výhra v podobě datového balíčku MINI představuje objem dat ve výši uvedené v ceníku na webových stránkách bleskmobil.cz, které lze čerpat po dobu maximálně 30 dnů od aktivace balíčku. Uplatněním výhry se aktivuje balíček MINI, který se po uplynutí doby své platnosti v délce 30 dnů od aktivace sám deaktivuje.  Pokud již má účastník aktivní jiný datový balíček, jehož objem dat není dočerpán, a aktivuje si datový balíček MINI ze hry TRHÁK, pak je původní balíček deaktivován a to bez náhrady nevyužitých dat a bez sčítaní nevyčerpaných dat rušeného balíčku.

SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO UPLATNĚNÍ NEFINANČNÍ VÝHRY BLESKmobil

Výhra v podobě bonusového kreditu, balíčku Volání na týden, balíčku 50 minut nebo datového balíčku se dále označuje jen jako „výhra“.

Pro připsání a aktivování výhry musí účastník v době platnosti kódu odeslat z aktivního čísla BLESKmobil SMS zprávu ve tvaru: TRHAKmezeraDESETIMÍSTNÝKÓD na číslo 999340.

Příklad SMS: TRHAK 3QZBZT05Y8 (Unikátní desetimístný kód, který je uveden na hracím kupónu). SMS zpráva je v tomto případě bezplatná.

Platnost kódu je 5 dnů počínaje datem vydání periodika Blesk/Nedělní Blesk, na kterém byl hrací kupón s kódem umístěn, a lze jej využít pouze jedenkrát. Marným uplynutím této lhůty či jeho uplatněním platnost kódu bez náhrady zaniká.

Každý účastník může na tomtéž telefonním čísle získat výhru maximálně 3x za den. Při uplatnění více výher budou akceptovány první tři výherní kódy; ostatní kódy, odeslané z téhož čísla ve stejném dni, budou bez náhrady zneplatněny.

Výhra bude účastníkovi připsána a aktivována do 24 hodin od zaslání SMS zprávy, což bude potvrzeno formou SMS zprávy.

Výhra bude připsána a aktivována na telefonním čísle BLESKmobil, ze kterého byla odeslána SMS zpráva obsahující platný kód pro její uplatnění (viz výše). Výhru není možné převést na jiné telefonní číslo ani vyplatit v hotovosti.

Platnost výhry a možnost jejího čerpání je podmíněna existujícím a platným běžným kreditem pro službu BLESKmobil na telefonním čísle a činí maximálně 30 dní u bonusového kreditu nebo balíčku 50 minut nebo datového balíčku a 7 dní (7 x 24 hodin od jeho aktivace) u balíčku Volání na týden.

PRAVIDLA PRO UPLATNĚNÍ NEFINANČNÍ VÝHRY PŘEDPLATNÉ BLESK PREMIUM:

Účastníci, kteří získají jako výhru ve hře TRHÁK předplatné BLESK.CZ PREMIUM, mohou tuto výhru uplatnit prostřednictvím webu www.blesk.cz/trhakpremium ve výši uvedené v příslušném hracím kupónu:

roční předplatné Blesk.cz

měsíční předplatné Blesk.cz

Předplatné Blesk.cz lze aktivovat na webu www.blesk.cz/trhakpremium. Pro uplatnění výhry je nutné se zaregistrovat nebo, v případě, že uživatel již registraci má, se přihlásit a poté vložit číselný desetimístný (a šestimístný) kód z výherního hracího kupónu.

Platnost kódu je do 31.10.2020 a lze jej využít pouze jedenkrát. Marným uplynutím této lhůty či jeho uplatněním platnost kódu bez náhrady zaniká. V případě kumulace výher předplatného jedním účastníkem nebo v případě výhry předplatného stávajícím předplatitelem je nutné kontaktovat podpora@cncenter.cz. Slevy ze hry Trhák nelze sčítat.

PRAVIDLA PRO UPLATNĚNÍ SLEVY V NÁKUPNÍ GALERII MALL.CZ

Účastníci, kteří získají ve hře TRHÁK slevu v nákupní galerii MALL.cz mohou tuto slevu uplatnit ve výši uvedené v příslušném hracím kupónu, ale s podmínkou nákupu v následujících hodnotách:

200 Kč slevový kupón – podmínka nákupu nad 1 000 Kč

400 Kč slevový kupón – podmínka nákupu nad 2 000 Kč

Sleva se vztahuje na celou nabídku e-shopu na webové adrese www.mall.cz, kromě akčních setů a zboží prodávaného v rámci partnerského prodeje. Sleva je poskytována z celkové hodnoty nákupu na e-shopu Mall.cz. Pro uplatnění slevy zadejte při objednání v prvním kroku košíku do sekce “Máte slevový nebo dárkový poukaz?“ desetimístný kód z hracího kupónu opravňujícího ke slevě. Platnost kódu (slevy) je do 18. 10. 2020, lze jej využít pouze jedenkrát. Slevy ze hry Trhák nelze sčítat. Detailní návod jak uplatnit slevové kupóny je uveden na stránkách www.mall.cz/slevove-poukazy.

Poskytnutí slevy je plněním poskytnutým účastníkovi společností Internet Mall, a.s. a organizátor hry Trhák neodpovídá za jeho poskytnutí. Sleva není poukázkou ve smyslu ustanovení § 1939 a následujících občanského zákoníku a organizátor není poukazatelem ve smyslu uvedeného ustanovení. Místo slevy nelze požadovat výplatu v penězích ani jiné plnění nebo jinou slevu.

PRAVIDLA PRO UPLATNĚNÍ SLEVY NA JÍZDNÉ A JÍZDU ZDARMA FLIXBUS

Účastníci, kteří získají ve hře TRHÁK slevu na nákup jízdenky FLIXBUS, mohou tuto slevu uplatnit ve výši uvedené v příslušném hracím kupónu:

Sleva 100% na jízdenku FlixBus (jízda zdarma)

Sleva 25 Kč na jízdenku FlixBus

Sleva 15% na jízdenku FlixBus

Sleva 10% na jízdenku FlixBus

Sleva se vztahuje na celou nabídku e-shopu www.FlixBus.cz nebo v aplikaci FlixBus nebo na kamenné prodejny FlixBus v Brně a Praze nebo v partnerských obchodních místech. Sleva 25 Kč nebo sleva 10% nebo sleva 15% je poskytována z celkové hodnoty nákupu na e-shopu www.FlixBus.cz. 100% sleva se vztahuje pouze na nákup jedné jízdenky pro jednu osobu. Pro uplatnění slevy zadejte v košíku v dolní části do pole “Uplatnit poukaz“ jedenáctimístný kód z hracího kupónu opravňujícího ke slevě (V mobilní aplikaci vložíte kód po zvolení jízdy). Pro uplatnění slevy  na nákup v kamenné prodejně sítě FlixBus odevzdejte na pokladně originální a nepoškozený hrací kupón obsahující příslušnou slevu v době její platnosti a hodnota slevy vám bude odečtena z ceny nákupu. Platnost kódu (slevy) je do 30. 11. 2020, lze jej využít pouze jedenkrát. Slevy ze hry Trhák nelze sčítat.

Poskytnutí slevy je plněním poskytnutým účastníkovi společností FlixBus CZ s.r.o. a organizátor hry Trhák neodpovídá za jeho poskytnutí. Sleva není poukázkou ve smyslu ustanovení § 1939 a následujících občanského zákoníku a organizátor není poukazatelem ve smyslu uvedeného ustanovení. Místo slevy nelze požadovat výplatu v penězích ani jiné plnění nebo jinou slevu.

PRAVIDLA PRO UPLATNĚNÍ SLEVY NA VSTUPENKU CINESTAR

Účastníci, kteří získají ve hře TRHÁK slevu spočívající v získání dvou vstupenek na filmové představení v multikinech CineStar za cenu jedné při online nákupu dvou vstupenek na filmové představení v multikinech CineStar (sleva je označena jako 1+1 vstupenka ZDARMA), mohou tuto slevu uplatnit při online nákupu vstupenek na filmové představení v multikinech CineStar prostřednictvím webu www.cinestar.cz nebo v aplikaci CineStar.

Sleva se vztahuje na vstupenky na filmová představení v multikinech CineStar zakoupené prostřednictvím webu www.cinestar.cz nebo v aplikaci CineStar. Zákazník s hracím kupónem opravňujícím k této slevě získá při online nákupu dvou vstupenek na film v multikině CineStar slevu ve výši 50 % na tyto dvě vstupenky (musí se jednat o dvě vstupenky na shodné filmové představení). V případě zakoupení více než dvou vstupenek, se sleva vztahuje pouze na dvě vstupenky (s ohledem na to, že cena vstupenek není dělitelná dvěma (175 Kč a 199 Kč) dojde vždy k rozdělení cen na 100 Kč a 99 Kč (Praha) a 87 Kč a 88 Kč (regiony)). Sleva bude poskytnuta vždy ze základní ceny vstupenek, sleva není poskytována ze sníženého vstupného.   

Slevu je možné uplatnit pouze v online nákupním procesu, kdy po výběru 2 sedadel si v Přehledu objednávky zvolíte u jedné vstupenky Uhradit - Uplatnit poukázku a po zadání desetimístného kódu se změní cena obou vstupenek tak, že je v nich zohledněna 50% sleva z ceny, případně zůstane doplatek za představení ve formátu 3D, Dolby Atmos,  VIP sedačky a za představení v sále THEATRE DELUXE.

Slevu na představení ve formátu 3D, Dolby Atmos, VIP sedačky a za představení v sále THEATRE DELUXE. lze uplatnit pouze s doplatkem. Slevu nelze uplatnit na filmové dokumenty, Dámské jízdy, Dětské neděle, speciální projekce a projekce Metropolitní opery. Slevu nelze uplatnit v komplexu Gold Class. Slevu nelze kombinovat s ostatními slevami ani výhodami plynoucími z členství v CineStar Clubu nebo CineStar Clubu Extra. Vstupenky po zakoupení nelze stornovat.

Platnost kódu (slevy) je do 31. 10. 2020, lze jej využít pouze jedenkrát. Slevy ze hry Trhák nelze sčítat.

Poskytnutí slevy je plněním poskytnutým účastníkovi společností CineStar s.r.o. a organizátor hry Trhák neodpovídá za jeho poskytnutí. Sleva není poukázkou ve smyslu ustanovení § 1939 a následujících občanského zákoníku a organizátor není poukazatelem ve smyslu uvedeného ustanovení. Místo slevy nelze požadovat výplatu v penězích ani jiné plnění nebo jinou slevu.

PRAVIDLA PRO UPLATNĚNÍ SLEVY PRODUKTŮ BLESK LÉKÁRNA

Účastníci, kteří získají ve hře TRHÁK 100% slevu na produkt HOTherbal z řady BLESK LÉKÁRNA k nákupu vybraných produktů z řady BLESK LÉKÁRNA, mohou tuto slevu uplatnit v síti prodejen BENU.

Sleva na produkt HOTherbal bude poskytnuta při současném zakoupení jakéhokoli produktů z řady BLESK LÉKÁRNA (kromě nákupu produktu HOTherbal), a to v kamenných prodejnách sítě lékáren BENU. Zákazník s hracím kupónem opravňujícím k této slevě získá k nákupu 1 ks jakéhokoli produktu z řady BLESK LÉKÁRNA (kromě produktu HOTherbal) slevu ve výši 100% na produkt HOTherbal z řady BLESK LÉKÁRNA. Sleva bude poskytnuta vždy z ceny (pouze) jednoho balení produktu HOTherbal (tj. bez ohledu na to, kolik balení tohoto produktu bude zakoupeno). Pro uplatnění slevy na nákup zákazník na pokladně v prodejně odevzdá originální a nepoškozený hrací kupón obsahující slevu v době jeho platnosti. Platnost kódu (slevy) z hracího kupónu je do 31. 10. 2020, a jeden kupón lze využít pouze jedenkrát. Slevy ze hry Trhák nelze sčítat a v době platnosti kódu z hracího kuponu lze slevu získat pouze do případného vydání zásob produktu HOTherbal a/nebo dalších produktů z řady BLESK LÉKÁRNA..

Poskytnutí slevy je plněním poskytnutým účastníkovi společností Simply You Pharmaceuticals a.s. a sítí lékáren BENU a organizátor hry Trhák neodpovídá za jeho poskytnutí. Sleva není poukázkou ve smyslu ustanovení § 1939 a následujících občanského zákoníku a organizátor není poukazatelem ve smyslu uvedeného ustanovení. Místo slevy nelze požadovat výplatu v penězích ani jiné plnění nebo jinou slevu.

PRAVIDLA PRO UPLATNĚNÍ SLEVY KETODIET NA OCHUTNÁVKOVÝ BALÍČEK NA 3 DNY

Účastníci, kteří získají ve hře TRHÁK slevu 50% na nákup ochutnávkového balíčku KetoDiet na 3 dny, mohou tuto slevu uplatnit při online nákupu prostřednictvím webu www.ketodiet.cz.

Sleva se vztahuje na ochutnávkový balíček KetoDiet na 3 dny v e-shopu www.ketodiet.cz. Pro uplatnění slevy zadejte v košíku v dolní části do pole “Slevový kupón“ jedenáctimístný kód z hracího kupónu opravňujícího ke slevě. Platnost kódu (slevy) je do 31. 10. 2020, lze jej využít pouze jedenkrát. Slevy ze hry Trhák nelze sčítat.

Poskytnutí slevy je plněním poskytnutým účastníkovi společností KetoDiet CZ s.r.o. a organizátor hry Trhák neodpovídá za jeho poskytnutí. Sleva není poukázkou ve smyslu ustanovení § 1939 a následujících občanského zákoníku a organizátor není poukazatelem ve smyslu uvedeného ustanovení. Místo slevy nelze požadovat výplatu v penězích ani jiné plnění nebo jinou slevu.

PRAVIDLA PRO UPLATNĚNÍ SLEVY NA KFC OBJEDNEJ&VYZVEDNI NEBO KFC ROZVOZ

Účastníci, kteří získají ve hře TRHÁK slevu 75 Kč na nákup jídla na KFC Objednej&Vyzvedni nebo KFC Rozvoz, mohou tuto slevu uplatnit při online nákupu prostřednictvím webu www.kfc.cz nebo v aplikaci KFC.

Sleva se vztahuje na celou nabídku e-shopu https://kfc.cz/main/home/orderpickup a KFC Rozvoz https://kfc.cz/main/home/news. Pro uplatnění slevy zadejte v košíku v dolní pravé části do pole “Mám slevový kód“ desetimístný kód z hracího kupónu opravňujícího ke slevě (V mobilní aplikaci vložíte kód do pole “Kód slevy“ v nákupním košíku).. Platnost kódu (slevy) je do 31. 10. 2020, lze jej využít pouze jedenkrát. Slevy ze hry Trhák nelze sčítat.

Poskytnutí slevy je plněním poskytnutým účastníkovi společností AmRest s.r.o. a organizátor hry Trhák neodpovídá za jeho poskytnutí. Sleva není poukázkou ve smyslu ustanovení § 1939 a následujících občanského zákoníku a organizátor není poukazatelem ve smyslu uvedeného ustanovení. Místo slevy nelze požadovat výplatu v penězích ani jiné plnění nebo jinou slevu.

Výhry a jejich počet ve hře TRHÁK

Počet výherních hracích kupónů pro každý den a na celou dobu trvání hry TRHÁK je daný předem.

Počet a hodnota finančních výher zařazených do hry TRHÁK: 

financni vyhry

Počet a hodnota nepeněžitých výher v podobě bonusových kreditů, balíčku Volání na týden a datového balíčku Internet v síti BLESKmobil

blesk mobil

Počet a hodnota nepeněžitých výher v podobě předplatného BLESK.CZ PREMIUM

bleskpremium

Počet a výše slev v nákupní galerii MALL.CZ

mall

Počet a výše slev na vstupenky do kina sítě CineStar

cinestar

Počet a výše slev na jízdné FlixBus

flixbus

Počet a výše slev na produkty řady BLESK LÉKÁRNA

blesk lekarna

Počet a výše slev na ochutnávkový balíček KetoDiet na 3 dny

ketodieta

Počet a výše slev na KFC Rozvoz nebo KFC Objednej&Vyzvedni

kfc

* Celková hodnota slev je určena odhadem. Výše jednotlivých slev a tedy i jejich celková hodnota bude záviset na zvoleném místě (Praha resp. regiony) filmového představení v multikinech CineStar, z jehož ceny bude sleva poskytnuta.  

**Celková hodnota slev je určena odhadem. Výše jednotlivých slev a tedy i jejich celková hodnota bude záviset na zvolené jízdence Flixbus, z jejíž ceny bude sleva poskytnuta.  

Celkový počet výher ve hře TRHÁK a jejich hodnota a celkový počet slev a jejich hodnota jsou konečné!

Výhry ve hře TRHÁK jsou tvořeny finančními výhrami v celkové výši 2.931.900 Kč (viz. příslušná tabulka v těchto pravidlech), nefinančními výhrami ve formě bonusových kreditů, balíčku Volání na týden, balíčku 50 minut a datového balíčku pro předplacené SIM karty BLESKmobil v celkovém objemu 10.242.700 Kč (viz. příslušná tabulka v těchto pravidlech) a nefinančními výhrami ve formě ročního předplatného BLESK.CZ PREMIUM a měsíčního předplatného BLESK.CZ PREMIUM v celkovém finančním objemu 95.931.000 Kč (viz. příslušná tabulka v těchto pravidlech).

Slevy na nákup v nákupní galerii Mall.cz jsou poskytovány v celkovém finančním objemu 52.822.000 Kč. Slevy na nákup ochutnávkového balíčku KetoDiet na 3 dny na webu www.ketodiet.cz jsou poskytovány v celkovém finančním objemu 111.250. 000 Kč. Slevy na nákup jídla v KFC Rozvoz nebo KFC Objednej&Vyzvedni jsou poskytovány v celkovém finančním objemu 7.500.000 Kč. Slevy na produkt HOTherbal z ředy BLESK LÉKÁRNY jsou poskytovány v celkovém finančním objemu 124.000.000 Kč, slevy a jízdé zdarma Flixbus jsou poskytovány v celkovém počtu a rozsahu uvedeném v příslušné tabulce v těchto pravidlech, slevy na vstupenky na filmové představení v multikinech CineStar jsou poskytovány v počtu a rozsahu uvedeném v příslušné tabulce v těchto pravidlech.

Organizátor hry prohlašuje, že jeho úmyslem je poskytnout v rámci hry TRHÁK právě tolik (resp. nejvýše tolik) výher a v takové hodnotě, jak je uvedeno v těchto pravidlech. V případě, že z jakéhokoli důvodu, zejména, nikoli však výlučně, v důsledku jakéhokoli pochybení (např. v důsledku technického pochybení třetí strany při výrobě a/nebo distribuci hracích kupónů) by počet nebo hodnota výher neodpovídaly těmto pravidlům a přesahovaly by hodnotu nebo počet výher uvedený v těchto pravidlech, budou výhry vydány pouze v hodnotě a v počtu uvedených v těchto pravidlech. Pro určení na základě jakého hracího kupónu a v jaké výši bude v takovém případě výhra vydána, budou rozhodující údaje ze systému pro verifikaci kupónů, kterým organizátor disponuje. Pokud ani takovéto opatření nebude možné, budou výhry vydány v počtu a ve výši v souladu s těmito pravidly podle času jejich uplatnění (tj. výhra bude přiznána tomu, kdo výherní kupón uplatnil v souladu s těmito pravidly nejdříve) a podle toho, zda výše částky na kupónu odpovídá pravidlům, a to až do úplného vyčerpání fondu výher uvedených v těchto pravidlech. O takovéto situaci bude organizátor bez zbytečného odkladu informovat.

Organizátor hry informuje o tom, že jeho úmyslem a současně úmyslem společností Internet Mall, a.s., CineStar s.r.o., FlixBus CZ s.r.o. a Simply You Pharmaceuticals a.s. a AmRest s.r.o. a KetoDiet CZ s.r.o.  je poskytnout v rámci hry TRHÁK právě tolik (resp. nejvýše tolik) slev a v takové hodnotě, jak je uvedeno v těchto pravidlech. V případě, že z jakéhokoli důvodu, zejména, nikoli však výlučně, v důsledku jakéhokoli pochybení (např. v důsledku technického pochybení třetí strany při výrobě a/nebo distribuci hracích kupónů) by počet nebo hodnota slev neodpovídaly těmto pravidlům a přesahovaly by hodnotu nebo počet slev uvedený v těchto pravidlech, budou slevy poskytnuty pouze v hodnotě a v počtu uvedených v těchto pravidlech. Pro určení na základě jakého hracího kupónu a v jaké výši bude v takovém případě poskytnuta sleva, budou rozhodující údaje ze systému pro verifikaci kupónů, kterým organizátor disponuje. Pokud ani takovéto opatření nebude možné, budou slevy poskytnuty v počtu a ve výši v souladu s těmito pravidly podle času jejich uplatnění (tj. sleva bude poskytnuta tomu, kdo kupón opravňující ke slevě uplatnil v souladu s těmito pravidly nejdříve) a podle toho, zda výše slevy odpovídá pravidlům, a to až do úplného vyčerpání slev uvedených v těchto pravidlech pro konkrétního poskytovatele slev. O takovéto situaci bude organizátor bez zbytečného odkladu informovat. 

Pro ověření a vyplacení výhry ve hře TRHÁK je nutné vlastnit originál hracího kupónu nalepeného na příslušném výtisku deníku BLESK nebo Nedělního Blesku, perforovaný pásek s HERNÍM POLEM na vnitřní straně perforovaného pásku s čitelnými údaji potvrzujícími, že příslušný hrací kupón vyhrává konkrétní finanční částku nebo konkrétní nefinanční výhru a s čitelnými unikátními kódy.

Pro posouzení oprávněnosti uplatnění a vyplacení výhry bude rozhodující výsledek zjištěný společností CZECH NEWS CENTER a.s.

V případě pochybnosti, zejména pokud více osob uplatňuje vlastnictví výherního kupónu, je společnost CZECH NEWS CENTER a.s. oprávněna buď vydat výhru osobě, která předloží originál výherního kupónu nalepeného na titulní straně odpovídajícího vydání deníku Blesk nebo Nedělního Blesku a podepíše čestné prohlášení o tom, že je majitelem výherního hracího kupónu, nebo podmínit vydání výhry kromě splnění výše uvedených podmínek předložením písemné dohody mezi všemi těmito osobami o tom, jak má být výhra vyplacena, do 30ti dnů poté, co společnost CZECH NEWS CENTER a.s. odeslala výzvu k předložení této dohody na kontaktní údaj poskytnutý při uplatnění výhry. Marným uplynutím této lhůty propadá výhra ve prospěch společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. Výhra bude předána nejpozději do 40 dnů po splnění podmínek pro její předání. V případě, že více osob uplatňuje nefinanční výhru, bude výhra poskytnuta tomu, kdo výhru řádně uplatní jako první. V případě, že více osob uplatňuje slevu na základě hracího kupónu se shodným kódem, bude sleva poskytnuta tomu, kdo ji řádně uplatní jako první. Účelem opatření uvedených v tomto odstavci je vyloučit opakované uplatnění výhry, případně slevy na základě jednoho kupónu poté, co z něho bude odtržen perforovaný pásek. Na základě jednoho hracího kupónu může být poskytnuta právě jedna výhra nebo právě jedna sleva.

Organizátor nenese odpovědnost za neoprávněnou manipulaci s hracími kupóny v souvislosti s prodejem tisku.

Výherci jsou povinni umožnit předání výher ve lhůtách uvedených v těchto pravidlech pro jejich předání. Řádně nebo včas neuplatněné nebo nepřevzaté výhry propadají ve prospěch organizátora. Za nepřevzetí výhry se považuje též neposkytnutí součinnosti potřebné pro její předání.

Ostatní ustanovení

Organizátorem hry je společnost CZECH NEWS CENTER a.s., Infolinka 225 977 871 (po-ne 8-18 hod.) mobil@cncenter.cz

Hry se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice, starší 18-ti let. Organizátor neodpovídá za nedoručení komunikace mezi účastníkem hry a organizátorem. Účastí ve hře TRHÁK akceptuje účastník hry tato pravidla hry a zavazuje se je dodržovat. Účastí ve hře dále každý účastník bere na vědomí, že jeho jméno, bydliště a fotografie mohou být publikovány v deníku Blesk, Nedělním Blesku, na serveru www.blesk.cz, na oficiálním Facebookovém profilu Blesku a Instagramu v případě získání výhry.

Společnost CZECH NEWS CENTER a.s. bude zpracovávat jako správce osobní údaje účastníka hry v rozsahu a za podmínek uvedených v informaci o zpracování osobních údajů.

Organizátor si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu hry. Organizátor si rovněž vyhrazuje právo změnit nebo doplnit pravidla hry či hru předčasně ukončit.

Hra je pořádána v souladu s ustanovením § 2881 občanského zákoníku. Výhry ve hře ani slevy nejsou soudně vymahatelné. Ze hry jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti CZECH NEWS CENTER a.s., CZECH PRINT CENTER a.s. a jejich rodinní příslušníci.

V Praze dne 10. září 2020