7. červen 2020
Svátek slaví Iveta / Slavoj, zítra Medard

Pravidla

Pravidla soutěže nejPes 2018

(„pravidla“)

 

Soutěž nejPes 2018, dále jen „soutěž“, probíhá v období od 23. 4. 2018 do 12. 6. 2018 na internetových stránkách www.blesk.cz. Soutěží se s digitálními fotografiemi psů. Soutěž je určena soutěžícím starším 18 let.

Organizátorem a provozovatelem soutěže a technickým provozovatelem  SMS hlasování je společnost CZECH NEWS CENTER a.s., IČ 02346826, se sídlem Komunardů 1584/42, 17000 Praha 7 (dále jen „Provozovatel“).

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo zašle v souladu s těmito pravidly fotografie svého psa. Každý soutěžící smí přihlásit max. 10 psů, přičemž každý pes bude mít vlastní profil. Pro každého psa smí být vytvořen pouze jeden profil, kde může být vložena pouze 1 soutěžní fotografie. Přihlašovat lze jen žijící psy, a tato podmínka se vztahuje ke dni přihlášení psa do soutěže. Odesláním první fotografie potvrzuje účastník soutěže souhlas s těmito pravidly. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické a právnické osoby s trvalým pobytem/sídlem v České republice a občané Slovenska, dlouhodobě pobývající na území některého z krajů České republiky. O konkrétních sporných případech rozhodne Provozovatel. Soutěžící, v případě fyzických osob, musí být starší 18 let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Provozovatele a jejich rodinní příslušníci a také zaměstnanci společnosti CN Invest a.s. a jejich rodinní příslušníci.

Fotografie lze přihlašovat do 14 kategorií, které jsou rozděleny dle krajů. Rozhodující pro určení kraje je místo, kde pes se svým majitelem žije, nejčastěji je kraj shodný s krajem trvalého bydliště, ale není to podmínkou.

Doporučená velikost fotografií je 1830 x 2151 px. Povolen je pouze formát jpg a maximální velikost souboru nesmí přesáhnout 10 MB. Doporučená velikost doplňkového videa je 8 MB.

Účastník soutěže zasláním fotografií do soutěže potvrzuje, že:

a) je autorem přihlášených fotografií, že má s autorem vypořádána autorská práva a že tyto fotografie jsou původní

b) disponuje veškerými právy k těmto fotografiím

c) má vypořádána veškerá práva s osobami, které jsou na fotografiích zobrazeny, včetně svolení poskytnout takové fotografie do soutěže a zveřejnit ji podle těchto pravidel

d) užitím fotografie Provozovatelem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob a zavazuje se Provozovatele odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti Provozovateli

e) je majitelem psa zobrazeného na soutěžní fotografii nebo má psa v dlouhodobé péči a je oprávněn jej do soutěže přihlásit (v případě útulků apod.)

Podmínkou účasti v soutěži je odsouhlasení těchto pravidel a kompletní vyplnění přihlášky do soutěže. Neúplně označené fotografie a přihlášky nebudou do soutěže přijaty.

Účastník soutěže uděluje přihlášením fotografií do soutěže Provozovateli časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslaných fotografií bez územního omezení, a to zejména, nikoliv však výhradně formou uveřejnění v tištěných a internetových mediích (včetně profilů Provozovatele na sociálních sítích) Provozovatele a na jím pořádaných výstavách, otištění v tiskových a propagačních materiálech Provozovatele, nebo také užití ve formě kalendáře vydaného Provozovatelem či mobilních službách a multimédiích produkovaných Provozovatelem.

Veškerá shora uvedená prohlášení týkající se fotografií se vztahují i na veškerá doplňková videa uveřejněná soutěžícím na stránkách www.blesk.cz v rámci této soutěže. Každý soutěžní profil může obsahovat jedno doplňkové video. Toto video se během 24 hodin od vložení objeví v boxu propagující soutěžní videa na domovské stránce soutěže.

Provozovatel je oprávněn ze soutěže vyřadit fotografie, které

a) neodpovídají zadanému tématu soutěže

b) obsahují prvky násilí či pornografické prvky, či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy

c) by mohly poškodit dobré jméno Provozovatele nebo dobré jméno tištěných a internetových médií vydávaných Provozovatelem

d) u které byl zjištěn podvod při hlasování či nedodržení jiných podmínek soutěže.

O tom, zda přihlášená fotografie vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Provozovatel.

 

Harmonogram, systém soutěže a přihlašování fotografií

Soutěž probíhá ve čtyřech fázích – přihlašování, krajské internetové hlasování, krajské SMS hlasování a finálové SMS hlasování. Z internetového hlasování postoupí do krajského SMS hlasování z každého kraje 30 fotografií s nejvyšším počtem internetových hlasů. Z krajského hlasování postoupí do finálového SMS hlasování z každého kraje 3 fotografie s nejvyšším počtem SMS hlasů. První tři vítězové, kteří získají ve finálovém SMS hlasování nejvíce SMS hlasů obdrží finálové ceny. Všechny finanční ceny podléhají zdanění.

Soutěžící se stává účastníkem soutěže po vyplnění přihlášky a vložením první soutěžní fotografie. Tím je mu automaticky vytvořen soutěžní profil. Fotografie přihlašuje účastník soutěže vložením do internetových stránek www.blesk.cz. U každé fotografie je účastník soutěže povinen uvést jméno svého psa, jeho rasu, věk psa, jméno majitele a krátký popis fotografie. Účastník soutěže dále uvádí své občanské jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé. Podmínkou přihlášení fotografie do soutěže je povinnost účastníka zaregistrovat se, tzn. mít vytvořen uživatelský účet, který je společný pro veškeré internetové stránky Provozovatele.

 

Harmonogram soutěže:

Přihlašování: od 23. 4. 2018 od 8:00 do 21. 5. 2018 do 12:00

Krajské internetové hlasování: od 7. 5. 2018 od 12:00 do 21. 5. 2018 do 12:00

Krajské SMS hlasování: od 22. 5. 2018 od 12:00 do 28. 5. 2018 do 12:00

Finálové SMS hlasování: od 29. 5. 2018 od 12:00 do 4. 6. 2018 do 12:00

Vyhodnocení: do 12. 6. 2018

V období určeném pro přihlašování fotografií a internetové hlasování budou mít všichni návštěvníci stránek možnost TOPovat fotografie svých oblíbenců dle vlastních preferencí, tedy posunout fotky do speciálního boxu určeného pro TOPování. Tvar SMS je VIP(mezera)XX (místo XX dosaďte číslo předmětné fotografie). TOPování fotografií nemá na výhru v soutěži žádný vliv. Cena jedné TOPovací SMS zprávy odeslané na číslo 900 99 15 je 15 Kč vč. DPH pro všechny mobilní operátory. V období určeném pro přihlašování a internetové hlasování si soutěžící může aktivovat Foto+, který obsahuje možnost nahrát až 20 doplňkových nesoutěžních fotografií, měnit hlavní fotografii do konce období určeného pro přihlašování dle shora uvedeného harmonogramu a přidat ke své fotografii barevné rámování. Foto+ bude aktivní nejdéle 5 min. od doručení potvrzovací SMS. Barevné rámování lze měnit po celou dobu trvání soutěže. Aktivace Foto+ nemá na výhru v soutěži žádný vliv. Tvar SMS je  FOTO(mezera)XX, (místo XX vždy dosaďte ID fotografie). Cena jedné SMS zprávy pro aktivaci Foto+ odeslané na číslo 900 99 30 je 30 Kč vč. DPH pro všechny mobilní operátory. V období určeném pro přihlašování a internetové hlasování si soutěžící může přidat ke svému soutěžnímu profilu jedno doplňkové video.

Způsob hlasování a limity hlasů

O pořadí jednotlivých fotografií rozhodnou hlasováním uživatelé internetových stránek www.blesk.cz a dále SMS hlasující dle svých osobních preferencí, a to vždy v období určeném pro hlasování, která jsou pro jednotlivá soutěžní kola uvedena v harmonogramu soutěže.

Internetové hlasování je omezeno na 10 hlasů na jeden počítač pro každou fotografii za hodinu, 10 hlasů na jednu IP adresu pro každou fotografii za hodinu, 10 hlasů na jednoho přihlášeného uživatele pro každou fotografii za hodinu. Hlasování bude uzavřeno každý den od půlnoci do 5:00 ráno. Jakékoliv hlasování pomocí automatických systémů, tzv. robotů, anonymizérů je zakázáno a může mít za následek vyřazení fotografie ze soutěže. Stejně tak použití jiných způsobů umožňujících opakované hlasování bude kvalifikováno jako podvod a soutěžní fotografie bude ze soutěže vyloučena! K vyloučení může dojít i při odhalení vícenásobné registrace. Aby se zabránilo používání tzv. robotů, nepřihlášení uživatelé mohou hlasovat až po vyplnění bezpečnostního kódu. Přihlášení uživatelé nejsou nuceni k jeho vyplnění. Pro získání většího počtu hlasů mohou soutěžící zveřejňovat odkazy na soutěžní fotografii v diskusních fórech, prostřednictvím sociálních sítí i na svých osobních stránkách.

Třicet fotografií z každé kategorie (každého kraje) s nejvyšším počtem hlasů z internetového hlasování postoupí do krajského SMS hlasování. V případě rovnosti hlasů rozhoduje o postupujících (ať už z internetového hlasování či krajského nebo finálového SMS hlasování) dřívější datum vložení fotografie do soutěže. Omezení hlasování stanovené pro internetové hlasování se v krajském a finálovém SMS hlasování neuplatní. Cena SMS zprávy odeslané na číslo 900 99 10 je 10 Kč vč. DPH pro všechny mobilní operátory. Pro SMS hlasování bude možné využít speciální zvýhodněné balíčky SMS hlasů. Cena SMS balíčku se šesti hlasy odeslaného na číslo 900 99 50 je 50 Kč včetně DPH. Cena SMS balíčku s deseti hlasy odeslaného na číslo 900 99 80 je 80 Kč včetně DPH. Pro stanovení doby doručení textové zprávy je rozhodující čas přijetí SMS zprávy do systému pro příjem zpráv. Pořadatel soutěže neodpovídá za nedoručení SMS zprávy. V případě dotazů či problémů s odesláním SMS pište na e-mail mobil@cncenter.cz nebo volejte na 296 363 199 v prac. dny 8-16 hod. Více informací o prémiových SMS službách na www.platmobilem.cz.

Tři fotografie z každé kategorie (každého kraje) s nejvyšším počtem hlasů z krajského SMS hlasování postoupí do finálového SMS hlasování. Tři fotografie psů s nejvyšším počtem hlasů ve finálovém SMS hlasování (zde už se hlasuje bez ohledu na kraje), které jsou zasílány na základě osobních preferencí odesílatelů, obdrží finálové ceny. V případě rovnosti hlasů bude rozhodovat dřívější datum a čas vložení fotografie do soutěže. Fotografie se stejným počtem hlasů se seřadí od nejstarší (první se stejným počtem hlasů) po nejnovější (poslední). Cena SMS zprávy odeslané na číslo 900 99 10 je 10 Kč vč. DPH pro všechny mobilní operátory. Pro SMS hlasování bude možné využít speciální zvýhodněné balíčky SMS hlasů. Cena SMS balíčku se šesti hlasy odeslaného na číslo 900 99 50 je 50 Kč včetně DPH. Cena SMS balíčku s deseti hlasy odeslaného na číslo 900 99 80 je 80 Kč včetně DPH. Pro stanovení doby doručení textové zprávy je rozhodující čas přijetí SMS zprávy do systému pro příjem zpráv. Pořadatel soutěže neodpovídá za nedoručení SMS zprávy. V případě dotazů či problémů s odesláním SMS pište na e-mail mobil@cncenter.cz nebo volejte na 296 363 199 v prac. dny 8-16 hod. Více informací o prémiových SMS službách na www.platmobilem.cz.

Zasláním fotografií do soutěže, stejně tak účastí v SMS hlasování – tzn. odesláním SMS zprávy pořadateli soutěže – akceptuje hlasující tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat.

 

Ceny

 Soutěžící, jehož fotografie dostala v rámci své kategorie (kraje) nejvíce SMS hlasů, a který splnil veškeré podmínky soutěže, získává od pořadatele kávovar Tchibo v hodnotě 2 499 Kč.

Finálové ceny získávají tři účastníci, jejichž soutěžní fotografie získaly ve finálovém SMS hlasování nejvíce SMS hlasů, které jsou zasílány na základě osobních preferencí odesílatelů. Jedná se o následující ceny:

1. místo – 20.000 Kč

2. místo – 10.000 Kč

3. místo – 5.000 Kč

Cenu redakce získá jeden soutěžící, jehož vybrala porota složená ze členů redakce na základě svých preferencí, a to ze všech přihlášených soutěžících. Výherce získává od provozovatele 15 000 Kč.

Cenu pro útulek získá jeden ze všech přihlášených soutěžících útulků, jehož pes dosáhl ve finálovém SMS hlasování nejvyššího počtu hlasů. Pokud do finálového SMS hlasování nepostoupí žádný útulkový pes, pak cenu získá ten útulek, jehož pes dostal nejvíce SMS hlasů v krajském SMS hlasování bez ohledu na kraj. Pokud ani do krajského hlasování nepostoupí žádný útulkový pes, cenu získá ten útulek, jehož pes dostal absolutně nejvíce hlasů v krajském internetovém hlasování bez ohledu na kraj. Pokud bude počet hlasů v kterékoliv z výše uvedených úrovní hlasování vyrovnaný, výhru získá ten, kdo se přihlásil do soutěže dříve. Výherce získává od Provozovatele 15 000 Kč a diplom pro psa. Všechny výše uvedené finanční výhry jsou uvedené před zdaněním.

Kontaktování výherců, převzetí výhry, závěrečná ustanovení

Výherci soutěže budou informováni e-mailem a telefonicky marketingovým oddělením Provozovatele. Ke kontaktování budou použity údaje zadané účastníkem soutěže při přihlášení do soutěže.

Soutěžící jsou povinni Provozovateli poskytnout součinnost k tomu, aby mohli být do 20 dnů informováni dle předchozí věty. Pokud se Provozovateli nepodaří výherce soutěže kontaktovat nejpozději do 20 dnů ode dne ukončení soutěže, propadá výhra ve prospěch Provozovatele. Provozovatel učiní za dost povinnosti kontaktovat výherce, pokud ho ve shora uvedeném období alespoň 3 x kontaktuje na jím uvedené emailové adrese.

Jména výherců soutěže budou zveřejněna na internetových stránkách www.blesk.cz do 12. 6. 2018. Konkrétní datum a čas předání výher bude výhercům zaslán e-mailem nejpozději do 12. 6. 2018. Výhry z krajského SMS hlasování, cena redakce a útulková cena budou zaslány poštou. Předání celorepublikových (finálových) výher proběhne v Praze v sídle Provozovatele či na jiném, Provozovatelem určeném, místě. Podmínkou předání celorepublikových výher je osobní převzetí výhercem, potvrzení převzetí výhry, prokázání totožnosti výherce a účast psa, jehož fotografie soutěž vyhrála. Závažné důvody, pro něž se nebude výherce schopen se svým psem převzetí zúčastnit, bude posuzovat Provozovatel individuálně. Výherce, jenž zastupuje právnickou osobu, prohlašuje a nese odpovědnost za to, že výhru přebírá ve prospěch předmětné právnické organizace, ze které vzešel pes, jenž je zobrazen na vítězných fotografiích. Pokud výherce nepřevezme výhru, propadá výhra ve prospěch Provozovatele. Pokud Provozovatel zjistí, že došlo k porušení pravidel soutěže a soutěžící převzal výhru neoprávněně, je takový soutěžící povinný tuto výhru vrátit. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

Pro stanovení doby doručení textové zprávy je rozhodující čas přijetí SMS zprávy do systému Provozovatele pro příjem zpráv. Provozovatel neodpovídá za nedoručení SMS zprávy.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změny v soutěži způsobené technickou závadou.

Provozovatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poruší tato pravidla, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.