2. červenec 2020
Svátek slaví Patricie, zítra Radomír
DISKUSE K ČLÁNKU


Milan Šmid:KOLIK DA VLADA NA DOVOLENOU DŮCHODCŮM BUDE TO ALESPOŇ 5000 ??TOTO si mezi sebou rozesílá 3
miliony důchodců, kteří by v ČR mohli
rozhodnout volby! Budete zírat
Jsme troubové, že si necháme líbit to, co se tady děje, „jsou nás 3 miliony
důchodců, kteří by mohli rozhodnout volby“.
Proč to nezkusit?
V každých příštích volbách volme stranu, která slíbí, že:
– bude odpovědně postupovat v řešení imigračního procesu (nulová tolerance)
ne kam vítr tam plášť, a brát vážně názory občanů
– okamžitě „rekonstruuje“ Českou televizi (buďto zrušením našich poplatků a
výměnou 80% pracovníků, pokud je to neprůchodné, pak zruší ČT zcela.) Jsou
televize, které i bez dotací 7 miliard ročně umí pracovat nezávisle
– okamžitě začne řešit a urychleně dořeší otázku cikánů v naši zemi (nic
nemožného – jen zabezpečí, že se k cikánům začne stát chovat tak, jako k
ostatním občanům, tečka)
– okamžitě zruší bez náhrady všechny „neziskové organizace“ v naši zemi, stát
získá okamžitě desítky miliard ….
2
– okamžitě sloučí zdravotní pojišťovny (před r. 89 nás bylo o třetinu více a stačila
1. Dnes je jich 7 a v nich se flákají stovky lidí)
– okamžitě zabezpečí provoz max. 10 vysokých škol. (Je nás 10 milionů, což je ve
světě větší město, a živí se zde 98 vysokých škol a v nich se „potí tisíce
nepostradatelných pedagogů“. Přitom se kvalita našeho vysokého školství řadí
na 23. místo ve světě!)
– zkvalitní výuku na vysokých školách, zrušit nesmyslné studijní obory jako např.
Genderová studia apod., zajistit, aby diplomové práce byly smysluplné a
přínosné pro společnost a ne jako např. Genderové aspekty gay pornografie
nebo Genderová analýza filmu Sněhurka a lovec (na další perly se můžete podívat
zde: http://www.white-medi­a.in­fo/a­kade­micke_­bahno­.html ). Tyto nesmysly
jsou placeny z daní, tedy z prostředků nás všech.
– zajistí zrušení inkluze ve školství
– zajistí, zavedení referenda k zásadním otázkám (včetně vystoupení z EU),
– okamžitě zabezpečí změnu názvu našeho hlavní

(20. 04. 2020 15:16)
ČLÁNKY ODJINUD

Dnešní horoskopy