Neděle 27. září 2020
Svátek slaví Jonáš, zítra je Den české státnosti / Václav
Oblačno 12°C
DISKUSE K ČLÁNKU


frantacizek:mislivec - no naživo, kolik tak může vážit takhle malý chiňan - 10-15kg..90m padal, tíhové zrychlení 9,81 m/s. Rychlost jeho pádu se v rámci volného pádu z počáteční nulové rychlosti vypočte tíhové zrychlení x ta výška, kterou padal, to mi dává nějakých 42 m/s, kterou se řítil na tu větev, kam dopadl cca za ty 4 se*** - 2x výška, kterou padal děleno tíhové zrychlení, to vše odmocněno.
No ale to není vše, pač pak tam byla ještě ta větev, které předal nějakou energii. Tam se musí počítat dle Zákona o zachování energie, popř. Zákon o zachování hybnosti, pač ta větev ho s velkou pravděpodobností ještě odpružila. No a protože se jedná o těleso (pohybují se předmět - v tomhle případě malý chiňan) a ne hmotný bod v prostoru, dojde tam při nárazu o větev k nějaké ztrátě energie i v důsledku toho, že ten předmět (malý chiňan) může začít rotovat.
Tam se ta energie dá vypočíst pak Ek = polovina hmotnosti chiňana x jeho rychlost na druhou + polovina J (moment setrvačnosti) x rychlost na druhou

V důsledku tady toho mi vychází, že pokud to přežil, měl by si následně i vsadit Sportku s rodiči, rovná se to pádu letadla, pač už je jedno, jestli padáš z výšky 2000km nebo 90m tady v tomto případě

(24. 06. 2020 12:48)

frantacizek:2000m omluva..

(24. 06. 2020 12:48)

frantacizek:pak se dá samozřejmě ještě dále počítat s rychlostí odrazu od té větve, na kterou chiňan dopadl, a tam se dá spekulovat o rychlosti ve směru vodorovném nebo svislém - šikmý vrh.
Tady to nejde zakreslit na vodorovné a svislé osy, následně pak spojit do obdelníku, což ti dá dva úhly. Ten základní je svírající kmen stromu a větev, na kterou malý chiňan dopadl - alfa. A pak ten řekněme alfa s čarou, který se utvořil po prohnutí větve, na kterou dopadl směrem ke kmeni stromu. Ten zjistíš snadno výpočtem 180 stupňů - ten základní úhel alfa, o kterém můžeme taky ale jen spekulovat.
Z toho pak sinus alfa = sin (180stupňů - ten základní úhel alfa)
a dále pak cosinus alfa = cos (180 stupňů - ten základní úhel alfa)
Pak už můžeš vypočíst i rychlost toho vodorovného pohybu pádu malého chiňana - kdyby se po té větvi jakože jen svezl
sin alfa s čarou = v vodorov děleno ta základní výše vypočtená rychlost
v vodorov je pak tedy sin alfa s čarou x ta jeho rychlost 42 m/s

no a zlomil-li větev a padal po ní dolů, tak to vypočteš:

cos alfa s čarou = v směrem dolů děleno zase ta základní výše vypočtená rychlost, přičemž v směrem dolů je pak tedy cos alfa s čarou x ta jeho rychlost 42 m/s.

Pak se dá ještě vypočíst i čas dopadu na zem po pádu na větev pomocí dvou kvadratických rovnic:

polovina g (tíh.zrychlení) x delta t (čas) na druhou + v pádu dolů x delta t (čas) - ta nová výška h2 od větve dolů na zem = 0 (první kvadratická rovnice)

g x delta t na druhou + 2 x v (pádu dolů) x delta t - 2 x ta nová výška h2 = 0 (druhá kvadratická rovnice)

první kvadratickou pak vynásobíš 2, aby se ti dobře vypočetl diskriminant 4 x v (rychlost dolů) na druhou + 4 g (tíhové zrychlení) x 2 x ta nová výška h2 = vysledný diskriminant 4 v (rychlost dolů) na druhou + 8 g (tíhové zrychlení) x ta nová výška h2

tohle pak zasadíš do rovnice o čase toho pádu delta t po nárazu na větev směrem dolů, tedy:

delta t = -2 v (rychlost dolů)+ odmocnina 4 v (rychlost dolů) na druh

(24. 06. 2020 13:18)

frantacizek:nezobrazilo se mi to zase celé, tak tedy:

ou + 8 g x ta nová výška h2, to celé děleno 2g (tíh. zrychlení)

Jak jsem to teď počítal, tak z čísel už by měl být mrtev při dopadu na tu větev, nehledě na další pád v tomhle nějakém čase z té větve dolů v nějaké rotaci. Ale jak víš, tak i při pádu letadla občas jeden, dva účastníci zájezdu přežijí.

(24. 06. 2020 13:27)

frantacizek:jinak jsem počítal s veličinami - h=90m, v1 = 42 m/s, alfa úhel jsem dal 45 stupňů, to prohnutí těžko spekulovat, m chiňanka těch 10kg, t1 tam výše 4,24 s

můžeš si to taky zkusit propočíst, do rovnic už dosadíš snadno.

(24. 06. 2020 13:30)

frantacizek:tíhové zrychlení 9,81 m/s, zbytek už dále z výpočtů.

(24. 06. 2020 13:31)

mislivec:Ještě že kluka nenašel někdo cizý, protože by si nemusel dát práci zjišťovat jestli je náhodou chlapeček na živu a rovnou ho hodit do kontiku. O nějakém mlsném čoklovy ani nemluvim.

(20. 06. 2020 12:26)

frantacizek:tomu snad nejde ani věřit..

(20. 06. 2020 10:16)
ČLÁNKY ODJINUD

Dnešní horoskopy