Dodik je aktuálně hlavou tříčlenného předsednictva Bosny a Hercegoviny, tedy kolektivní hlavy státu. Tato funkce je rotující, další dva členové předsednictva zastupují Bosňáky a bosenské Chorvaty. Každý člen předsednictva má právo jmenovat velvyslance, kteří poměrně připadají na jeho národnostní skupinu.

Dodik je známý jako stoupenec odtržení Republiky srbské od Bosny a Hercegoviny a jejího případného spojení se Srbskem. Už v listopadu vyzýval k odstoupení sobě znelíbené srbské zástupce v celostátních bosenských institucích.

Funkce velvyslance Bosny a Hercegoviny v Praze je podle stránek ambasády neobsazená, úřad vede dočasně jeho zástupkyně.