Lékařská fakulta se dlouhodobě potýká s problémy. V létě se dostala do situace, kdy ji po rozhodnutí soudu ovládali dva děkani. Kromě děkana Martínka i děkan Pavel Zonča, který byl z funkce odvolán před dvěma lety, ale uspěl u soudu se svými výhradami a mohl se do funkce vrátit. Několik týdnů se tak fakulta potýkala s personálními problémy a dvojvládím, Martínek nakonec na funkci rezignoval, Zončovi vypršel mandát. Vyhlášeny byly nové volby a akademický senát fakulty ze dvou kandidátů na děkana upřednostnil Martínka.

Aktuálně se čekalo na vyjádření rektora, jemuž akademický senát výsledek svého rozhodnutí předkládá a rektor pak rozhoduje o jmenování. Lidové noviny ale dnes napsaly, že na Lékařské fakultě mohou studovat i studenti, kteří neudělali přijímací zkoušky a děje se tak na úkor úspěšnějších. Noviny tvrdí, že mají k dispozici materiál s výsledky přijímacího řízení, který prokazuje, že se s nimi na fakultě už od jejího vzniku manipuluje ve prospěch vybraných zájemců. Poukazují na to, že se tak údajně dělo za fungování Martínka ve funkci děkana.

Rektor Lata uvedl, že je tímto zjištěním zaskočen. Podobné praktiky označil za naprosto nepřijatelné a neomluvitelné. Pokud se prokážou, je připraven vyvodit důsledky.

"Zahájil jsem prošetřování celého přijímacího řízení na Lékařské fakultě. Ještě dnes se sejdu s vedením Lékařské fakulty a vyžádám si vysvětlení. Už jsem také svolal Radu pro vnitřní hodnocení, aby se situací zabývala. Do doby řádného prošetření celé záležitosti nebudu jmenovat nového děkana fakulty. Rád bych také zdůraznil, že agenda přijímacího řízení je ze zákona výhradně v rámci samosprávné působnosti fakult," uvedl Lata, který po problematické personální situaci v listopadu dočasně převzal vedení fakulty, a to do nástupu nového děkana.

Mluvčí fakulty Hana Hanke dnes ČTK řekla, že vedení fakulty považuje informace zveřejněné Lidovými novinami za tendenční s cílem poškodit jméno fakulty i univerzity. "Kategoricky odmítáme, že by přijímání studentů na Lékařskou fakultu OU probíhalo jakkoliv nestandardně," uvedla mluvčí. Podle ní byli studenti vždy přijati v souladu se zákonem o vysokých školách. "Přesto necháme uvedené údaje v článku prověřit a výsledky šetření předáme co nejdříve rektorovi Ostravské univerzity," řekla mluvčí. Vedení fakulty se domnívá, že jde pouze o pokračování kampaně ze strany bývalého vedení ostravské fakultní nemocnice, s níž má fakulta dlouhodobě narušené vztahy.