Návrh například řeší ožehavou otázku režimu na hranici mezi Irskem a Severním Irskem a zahrnuje takzvanou "pojistku" pro zachování volného režimu na severoirské hranici. "Bude zde celní unie platná pro celou Británii, jejíž součástí bude i Severní Irsko; Severní Irsko bude nadále podléhat pravidlům jednotného trhu, což je klíčové pro to, abychom se vyhnuli přísnému hraničnímu režimu," uvedl Barnier. "Je to v hospodářském zájmu Severního Irska i Irska," dodal.

Barnier však ve svém vyjádření zároveň zdůraznil, že cesta k hladkému odchodu Británie z EU ještě bude dlouhá a mohou se na ní objevit překážky.

Britská vláda obsah navrhované dohody shrnula v krátkém textu pro veřejnost a média a mimo jiné zdůraznila, že dokument stanoví, že po vystoupení Británie z EU skončí volný pohyb osob. Podle dohody bude platit bezvízový styk pro turisty a budou chráněna práva občanů EU žijících v Británii i Britů žijících v EU.

Text připravené brexitové dohody byl zveřejněn 135 dnů před odchodem Británie z evropského bloku, ke kterému dojde 29. března 2019. Vyjednavači k návrhu dokumentu, který nyní čeká na politický souhlas obou stran, dospěli po více než 19 měsících od zahájení dvouletého období určeného pro vyjednání podmínek odchodu některé členské země z Evropské unie. Britové se pro opuštění EU vyslovili v referendu 23. června 2016 a po více než devíti měsících - 29. března 2017 - Londýn oficiálně oznámil Bruselu záměr odejít z unie.