Při soudním přezkoumávání voleb ve Slatinkách je ve hře mandát nezávislé senátorky Jitky Chalánkové, která na Prostějovsku vyhrála v druhém kole. Dostala se do něj však jen těsně - o pět hlasů. Soud zjistil také další jednotlivé nesrovnalosti ve volební dokumentaci ve Slatinkách, například v seznamech lidí, kteří odevzdali hlasy. Snaží se je objasnit výslechem všech členů komise.

Senátní volby zpochybnili u soudu dva voliči ze Slatinek. Povšimli si toho, že okrsková komise v prvním kole dávala voličům pokyn, aby volební lístky pro komunální volby vkládali do obálek původně určených pro senátní volby, a naopak.

"Považoval jsem průběh voleb za poněkud zmatečný," řekl pisatel jedné ze stížností Vítězslav Zbořil. Volební komise podle něj nejednala ve zlém úmyslu nebo s cílem volby ovlivnit. Pisatel další stížnosti Tomáš Navrátil se domnívá, že byla porušena pravidla voleb a že to výsledky hlasování ovlivnit mohlo. Navrhl proto, aby soud prohlásil hlasování za neplatné. Podle Navrátila také nebyla urna řádně zapečetěná.

Petr Vokáč ze Státní volební komise dnes uvedl, že ve Slatinkách postupovali v rozporu s obecnou praxí. Úředníci dohlížející na vollby se o tom dozvěděli v době hlasování a doporučili pokračovat stejným způsobem, přestože byl chybný, a to kvůli zajištění jednotného průběhu voleb.

Advokát senátorky Chalánkové Václav Kučera navrhl ponechat volby ve Slatinkách v platnosti. Zdůraznil, že komise voliče řádně upozorňovala na to, jaký postup zvolila a jaké lístky mají vkládat do jakých obálek. Neplatných hlasů tam nebylo víc než jinde, zdůraznil Kučera.

Chalánková v druhém kole jasně porazila kandidátku ČSSD Boženu Sekaninovou. V prvním kole, které se konalo zároveň s obecními volbami, však Chalánková uspěla jen se štěstím. Byla druhá za Sekaninovou, pouhých pět hlasů před třetí Irenou Blažkovou (ANO).

V okrsku Slatinky měla Chalánková v prvním kole 58 hlasů, více než všichni ostatní kandidáti. Druhý byl Marek Obrtel (za ČSNS) s 30 hlasy.

Situací ve Slatinkách se zabýval také Krajský soud v Brně, v jehož kompetenci jsou komunální volby. Konstatoval, že komise postupovala zmatečně, nicméně volby ponechal v platnosti. Započítal však 22 hlasů, původně považovaných za neplatné kvůli tomu, že byly v jiných obálkách, než určila komise. Složení zastupitelstva to neovlivnilo. Podle dostupných informací by se měl krajský soud zabývat ještě jednou stížností.