Letošní ročník akce na podporu začleňování tělesně i mentálně handicapovaných či sociálně znevýhodněných dětí do běžných tříd chce poukázat na to, že děti díky inkluzi ve školách poznávají, co je kamarádství, pomoc či odvaha. Organizátoři kampaně se budou snažit upozornit, že je třeba děti ve škole připravit na společnost, ve které nejsou všichni stejní.

"Naše zkušenost ukazuje, že pokud se s dětmi mluví otevřeně a učí se respektu, vyrovnají se s jinakostí v kolektivu lépe než dospělí" uvedla ředitelka Rytmusu Pavla Baxová. "V rámci Týdne pro inkluzi se tak například setkávají děti z běžných a speciálních tříd na sportovním nebo tvůrčím dopoledni a mohou si tak vyzkoušet spolupráci, vzájemnou pomoc a podporu," dodala. Podle koordinátorky kampaně Barbory Umancové může společné vzdělávání obohatit nejen znevýhodněné, ale celý kolektiv.

Letošní ročník akce nabídne například víkendový program na hradě Seeberg, odborné konference a workshopy, pracovní snídani s poslanci na téma inkluze, různé projektové dny na školách, přednášky a semináře pro studenty pedagogiky nebo fotbalový turnaj. Většina akcí je pro žáky a studenty, pracovníky ve školství či rodiče. Třeba víkendový program na hradě Seeberg nebo divadelní představení v Brně ale může navštívit i veřejnost.

Celkem se letos do Týdne pro inkluzi zapojí přibližně 40 škol od mateřských po vysoké, asi 20 dalších organizací a institucí a v několika případech i samotní rodiče dětí se znevýhodněním. Dohromady připravili zhruba 50 akcí v 19 městech a obcích, vyčíslila Umancová.

Většina zdravotně postižených nebo jinak znevýhodněných dětí má nárok na docházku do běžné školy od roku 2005. V roce 2016 začala platit vyhláška o společném vzdělávání dětí, díky které začaly mít školy nárok na peníze ze státního rozpočtu pro asistenty pedagoga a různé učební pomůcky pro handicapované i talentované děti. Schválení vyhlášky o inkluze tehdy vyvolalo bouřlivé diskuse.