Projekty schválil monitorovací výbor česko-polského programu Interreg. Kromě evropské dotace mají čeští partneři nárok i na dotaci ze státního rozpočtu ČR. Podporu získalo 19 projektů, do devíti z nich jsou zapojeni partneři z Královéhradeckého kraje. "Tyto projekty podpoří kulturu, turistiku, vzdělávání, zvýší povědomí o historickém dědictví, zlepší i bezpečnost v příhraniční oblasti," uvedl radní hradeckého kraje pro regionální rozvoj a dotace Pavel Hečko (ČSSD).

Nejlépe hodnoceným projektem v rámci celého česko-polského podporovaného území je Svět kamene, v němž je vedoucím partnerem Spolek českého kamene Lázně Bělohrad. Na české straně jsou do něj zapojeny i Hořice. "Projekt si klade za cíl rozvíjet a posilovat spolupráci v oblasti kamenictví. Spolupráci zpestří festivaly, konference, workshopy, plenéry, studijní pobyty a vznikne také internetová platforma Svět kamene," uvedl Friček.

Podporu získal i projekt Zachraňme paměť Krkonoš! zaměřený na poznávání společné historie a nalézání společné identity česko-polského regionu. V rámci tohoto projektu by mělo vzniknout Dokumentační centrum Krkonoš. Česká část centra bude v Horním Maršově na Trutnovsku a bude zpracovávat data, dobové obrazové materiály, ale i mluvené slovo dosud žijících pamětníků z obou stran hranice. "Vznikne webová aplikace Archa Krkonoš, což bude vlastně historický adresář regionu na úrovni jednotlivých domů. Bude obsahovat i digitalizované archiválie a dokumenty listinné povahy, historické fotografie, předměty, audio-video materiály a podobně," uvedl Friček.

Peníze půjdou také na vzdělávací projekty či lázeňství v česko-polském pohraničí.

Rozdělením 144,5 milionu korun program Interreg nekončí. Další výzva je určena pro projekty z oblasti vzdělávání a spolupráce institucí a komunit.

Doposud v programu Interreg pro období 2014 až 2020 získalo podporu 61 projektů se zapojením partnerů z Královéhradeckého kraje s celkovou evropskou dotací téměř 1,8 miliardy korun a velký počet mikroprojektů.