"Snažili jsme se, aby do těchto oslav byli zapojení jak vedení univerzity a akademický sbor, tak i studenti a zaměstnanci," řekl dnes novinářům rektor Alois Nečas.

Na dnešek si škola naplánovala slavnostní shromáždění akademické obce s udělováním sta medailí osobnostem, které se zasloužily o rozvoj univerzity.

Absolventi školy dostanou zlaté diplomy. "Jsme jedinou vysokou školou v České republice, která drží tradici zlatých diplomů. To znamená promoce absolventů po 50 letech od jejich ukončení studia," uvedl Nečas. Tradici univerzita udržuje od roku 1968.

Současní studenti můžou výročí oslavit středeční open air party, na které rektor zapálí slavnostní vatru. Na to pak naváže koncert Beatles revivalové kapely The Glass Onion.

Součástí oslav budou také odborné konference nebo zasazení lípy v areálu školy. "Doufám, že jako symbol demokracie, lidské pospolitosti a hrdosti bude na půdě naší alma mater po další století svědkem příznivého osudu a jejího rozkvětu," dodal rektor.

Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně je jediná svého zaměření v České republice. Škola vznikla na místě bývalých jezdeckých kasáren v roce 1918. V současnosti univerzita poskytuje vysokoškolské vzdělávání v oblasti veterinárního lékařství, veterinární hygieny, bezpečnosti a kvality potravin, ochrany zvířat a farmacie.