Stát Washington se dnešním verdiktem zařadí po bok dalších států USA, které od trestu smrti ustoupily. Hrdelní trest zrušilo dosud 19 států a také hlavní město Washington, naposledy tak v roce 2016 učinil stát Delaware.

Nejvyšší soud státu Washington o ústavnosti trestu smrti rozhodoval v rámci kauzy Allena Gregoryho, který byl odsouzen k popravě za znásilnění a zavraždění Geneine Harshfieldové v roce 1996. Právní zástupci Gregoryho tvrdili, že nejvyšší trest je ve státě Washington vynášen nahodile a není používán proporčně, jak washingtonská ústava vyžaduje.

Soud v dnešním verdiktu tento názor uznal a konstatoval, že vedle nahodilého vynášení trestu smrti má význam i rasový původ obžalovaných. Na to upozorňovali i Gregoryho právníci. Ti se odvolávali na studii místní univerzity, podle které černoši dostávali trest smrti čtyřikrát častěji než jiní obžalovaní.

Washingtonský guvernér Jay Inslee, který v minulosti býval zastáncem nejvyššího trestu, v únoru 2014 vyhlásil moratorium na popravy. Učinil tak kvůli pochybnostem ve vynášení trestu smrti. Zároveň prohlásil, že dokud bude v guvernérském úřadu, nebude v jeho státě nikdo popraven.