Z tuzemských center se pro zákazníky na celém světě poskytují služby v oblastech podnikových procesů, jako jsou IT, finance, personalistika, marketing či zákaznická podpora.

"Obor podnikových služeb se stal jedním z největších zaměstnavatelů v České republice a jedním z nejrychleji rostoucích odvětví v zemi," uvedl ve studii prezident asociace Ota Kulhánek.

Každoročně v české ekonomice vzniká v tomto segmentu asi 10.000 nových pracovních míst. Jde hlavně o pracovní místa, která vyžadují převážně vysokoškolské vzdělání, jazykové znalosti a v rostoucí míře také odborné znalosti a zkušenosti v segmentu.

Z celkového počtu center sdílených služeb tvoří ta zahraniční 79 procent. Největší podíl investic v segmentu českých podnikových služeb pochází z amerických společností (29 procent), další v pořadí jsou ČR, Německo a Velká Británie. Centra podnikových služeb v ČR podporují různorodou škálu globálních odvětví.

V poslední době významně vzrostla kategorie bankovnictví, pojišťovnictví a finanční služby a v současnosti představuje největší odvětví podporované českými centry. Silnou pozici si s více než 30procentním podílem na trhu v českém segmentu podnikových služeb udržuje kategorie technologie a telekomunikace, stejně jako průmyslové a spotřební zboží.

V tuzemských centrech podnikových služeb se používá celkem 31 jazyků, nejžádanější jsou angličtina, němčina a francouzština.