Žádným cizím jazykem podle statistiky v Česku nemluví zhruba pětina obyvatel (21 procent), což zemi řadí na patnáctou pozici ve srovnání sedmadvaceti unijních zemí (bez Irska). Většina Čechů ovládá alespoň jeden cizí jazyk (44,7 procenta). Třemi a více cizími jazyky v Česku podle Eurostatu hovoří 7,4 procenta obyvatel.

V poslední ze jmenovaných kategorií je Česko pod průměrem EU. Nejlepší jsou v tomto ohledu Lucemburčané, kde třemi a více cizími jazyky hovoří více než polovina obyvatel (51,2 procenta); následují Finové (44,9 procenta) a Slovinci (37,7 procenta).

Na Slovensku alespoň jedním cizím jazykem hovoří podle Eurostatu 88,2 procenta obyvatel, tedy více než v Česku. Slováci se tak ve znalosti jazyků zařadili na desátou příčku.

V celé unii se jiným než svým rodným jazykem nedomluví více než třetina lidí (35,3 procenta).