"V terénu máme stovky pracovníků poruchových čet i dodavatelských firem. Budou pracovat i přes noc a snaží se obnovit dodávky elektřiny v postižených lokalitách, jak nejdříve je to možné," uvedla mluvčí. Podotkla ale, že terén je na mnoha místech podmáčený a k poruchám je obtížné se s těžkou technikou dostat. Na řadě míst stále fouká a vítr i silný déšť postup oprav komplikuje, dodala.

Nejčastější příčinou poruch je podle ní pád stromů a větví do vedení, dále společnost eviduje poruchy způsobené údery blesku při bouřce či polámané izolátory.

Nejsložitější situaci je podle mluvčí na Rakovnicku nedaleko Krušovic. "Zde nám následkem pádu stromů a silného větru popadalo šest příhradových stožárů vedení velmi vysokého napětí 110 kV. Navíc stožáry spadly do křižujícího vedení vysokého napětí, došlo k přetrhání vodičů i na tomto vedení," popsala.

Lidé mají v případě hlášení poruch volat na bezplatnou distribuční linku 800 850 860.

fsl