V novém týmu bude podle Součkové zhruba sedm lidí. "Bude se slučovat středisko informačních služeb a bude vytvořeno nové tiskové informační středisko. V novém týmu budou tři lidi a k nim z předchozího oddělení přibudou ještě asi čtyři lidi," uvedla Součková.

ČHMÚ je od začátku letošního roku rozhodnut měnit komunikační strategii. Dlouhodobou vizí ČHMÚ je zlepšování, hledání nových řešení a přizpůsobování se měnícím se podmínkám a potřebám uživatelů s důrazem na kvalitu a objektivitu dat, produktů a služeb. Dosud byly sjednoceny aktivity na sociálních sítích, vydány mobilní aplikace a připravuje se návrh nových webových prezentací. Nové oddělení bude od října zajišťovat také popularizační a osvětovou činnost.

"Výhodou nového oddělení bude zajištění komunikace o činnostech, výstupech a službách ústavu. Vše by mělo být zajištěno napříč veškerými úseky a pobočkami ČHMÚ, což nebylo doposud v možnostech jediného, byť velmi schopného odborníka a mediálně zdatného člověka," uvedl ředitel pro meteorologii a klimatologii Libor Černikovský. Dvořákovi za dlouholetou práci poděkoval.

"Změnu komunikační strategie ČHMÚ považuji za správnou cestu. Mých devět let ve funkci mluvčího byla velmi dobrá zkušenost, ČHMÚ se zviditelnil v médiích a nyní je čas pokročit dále," komentoval změny Dvořák.