Do výzvy se mohou přihlásit vysoké školy, které chtějí programy celoživotního vzdělávání reagovat na potřeby trhu práce a zvyšovat kvalifikaci svých pracovníků například při stážích, na školení, odborných seminářích nebo výukových kurzech.

"Vysokoškolští pracovníci si mohou zdokonalit své pedagogické, didaktické a lektorské kompetence či jazykové a prezentační dovednosti," uvedl náměstek ministra školství Václav Velčovský.

Pro kurzy celoživotního vzdělávání, které se zaměří na určité povolení, mohou vysoké školy za dotace koupit vzdělávací pomůcky nebo učebnice. Pro konkrétní programy mohou k výuce obstarat rovněž softwarové vybavení.

Dotace mohou získat i žadatelé, jejichž projekty se zaměří na rozvoj nabídky celoživotního vzdělávání na různých institucích. Jejich cílem může být třeba nastavení nového informačního systému s programy celoživotního vzdělávání nebo zavedení systému, který by zahrnoval hodnocení tvorby či kvality tohoto vzdělávání.

Žádosti o podporu z výzvy bude ministerstvo školství přijímat do 14. prosince. Více informací je na internetových stránkách Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.