Odborníci se na konferenci shodli, že občanské vzdělávání ve školách je třeba zlepšit. Například Michaela Dvořáková z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy uvedla, že v současnosti učitelé často neví, co přesně, z jakých učebnic a jak mají učit. Současné rámcové vzdělávací programy, podle kterých školy vytvářejí svou výuku, podle ní vedou k tomu, že děti mají jen teoretické znalosti o občanství. Neumí se ale zapojit například do života obce, kde žijí.

Nová učebnice Výchova k občanství pro druhý stupeň a víceletá gymnázia by podle Kozáka měla být hotova během letních prázdnin. Učitelé si pak materiál budou moct stáhnout také zdarma na internetu, řekl. Učebnice bude mít devět kapitol, které dětem přiblíží mimo jiné rozdíly mezi demokracií a totalitními systémy nebo dělbu moci v demokratickém právním státě.

Dvořáková podotkla, že se v současné výuce klade jen málo důraz na fungování komunity a na to, jak v ní může být každý člověk aktivní. Uvedla, že české školy se sice, podobně jako školy na Západě, účastní různých akcí ve veřejném životě, jako jsou třeba dobročinné sbírky. O důvodech a výsledcích zapojení do určité akce se pak ale už ve výuce s dětmi v Česku nediskutuje.

Podle odborníků existuje v Česku k výuce občanské výchovy jen málo učebnic. Kantoři si proto často vytváří podklady pro hodiny i sami. Řada učitelů tohoto předmětu přitom ani neabsolvovala studium s tímto zaměřením.

Dvořáková i Roman Štěrba z Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity doufají, že zlepšení ve výuce k občanství by mohly znamenat úpravy rámcových vzdělávacích programů, které připravuje Národní ústav pro vzdělávání. Hotovy by měly být do roku 2020, řekla dnes Olga Kofroňová z Národního ústavu pro vzdělávání.