Václav Havel napsal hru Zítra to spustíme u příležitosti 70. výročí vzniku republiky v roce 1988. Vypráví o prvním československém ministrovi financí Aloisi Rašínovi a událostem, které v noci z 27. na 28. října 1918 předcházely vyhlášení Československé republiky.

Hra nese prvky publicistického dramatu, je založená na hravosti a komunikaci s diváky. "Kombinuje fakta s fantazií, používá prvky grotesky, komentuje děj, dává prostor improvizaci a nadsázce," uvedla Grečnerová. Žánr i forma jsou tak podle ní velice vhodné pro studentské divadlo.

Děti mohou připravit představení podle toho, jak sami hru pochopí. Mohou do ní zapojit i zkušenosti mladé generace a použít například i moderní technologie. "Zrod státu je nosným tématem projektu jak z hlediska historického, tak současného. Nejde pouze o sté výročí naší republiky, ale také o jeho udržení a úspěšné fungování," řekla Grečnerová.

Nejnápaditější školy představí své inscenace na minifestivalu v pražském Divadle v Dlouhé letos v listopadu. Více informací je k dispozici na webu projektu.