Jedinečnost moderního sportovního zázemí podle kancléřky Moniky Šumberové spočívá v dokonalém propojení výzkumu a vlastního pohybu. Objekt, jehož součástí bude například hala pro míčové sporty, bude mít ve vrchním patře i běžecké dráhy a sportující budou probíhat přímo přes výzkumné pracoviště. "Všechno je uzpůsobeno tomu, aby lidé mohli sportovat zdravě v přirozeném prostředí a zároveň by pracovníci Katedry studií lidského pohybu (KLSP) mohli zkoumat ty lidi při přirozeném pohybu," vysvětlila záměr Šumberová.

Sportující by tak měli probíhat přes speciální místnost, kterou povede běžecká dráha a kolem ní budou umístěny kamery snímající pohyb běžce. "Plánujeme tam také mít magnetickou rezonanci," řekla Šumberová. Výhodou bude právě to, že zařízení bude součástí sportoviště. Vyšetření tak běžci mohou absolvovat bezprostředně po vykonané aktivitě, což může významně ovlivnit získané výsledky. V budově bude ale i spánková laboratoř a další vzájemně propojené výzkumné zázemí. "Trvalo asi tři měsíce, než se vymyslel systém propojení těch laboratoří. Spolupracovali na tom i lidé ze Spojených států amerických," uvedla Šumberová. Vedoucí KLSP Daniel Jandačka si od moderního zázemí slibuje, že univerzita naláká více nadějných sportovců. Veškeré zázemí bude moci plně využívat i veřejnost.

Nový objekt Fakulty umění by měl mít sál pro komorní hudbu se špičkovou akustikou. "Chceme dosáhnout unikátní akustiky už jenom tím, jak tu stavbu založíme. Bude to stavba ve stavbě, tedy betonový skelet, který bude obehnán obálkou, tím dosáhneme už vlastně unikátního odhlučnění od vibrací z běžného provozu a hluku města," řekla kancléřka. V objektu by mělo být i jedno z nejmodernějších nahrávacích studií v Česku. Navíc plášť budovy bude z hliníkových trubek, které by mohly být vybaveny LED světly. Hudební produkce uvnitř budovy by se tak na fasádě objektu znázorňovala prostřednictvím světelné vizualizace.

Univerzita nyní od města bezplatně získala pro své záměry zhruba čtyři hektary pozemků v hodnotě 42 milionů korun. Aktuálně zpracovává projekt, který v červnu chce podat na ministerstvo školství a z prostředků EU by tak mohla na stavby získat až 900 milionů korun. Pokud se vše podaří, počátkem příštího roku bude hledat dodavatele stavby a v létě by se začalo stavět. V opačném případě pozemky vrátí městu.