Celkem se letos o studium na osmiletých a šestiletých gymnáziích uchází 23.953 dětí. Vyplývá to z údajů Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat). Zhruba dvě třetiny z nich se přihlásily na dvě školy. K dnešnímu termínu mělo podle Cermatu přijít 16.786 žáků. Z toho 13.334 jich mělo dorazit na osmiletá gymnázia, o která je mezi zájemci o maturitní obory největší zájem.

Alespoň jednu přihlášku na osmileté gymnázium si letos podalo 18.833 dětí, což je pětina všech letošních zájemců o maturitní obory. Na šestiletá gymnázia se přihlásilo 5120 žáků.

Období jednotných přijímacích zkoušek začalo minulý čtvrtek na čtyřletých oborech, které budou mít druhý termín příští pondělí. Na tyto obory by se podle Cermatu chtělo dostat 63.305 dětí.

Jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory se letos konají plošně druhým rokem. Celkem se k nim letos přihlásilo 87.258 žáků. Všichni skládají test z češtiny a matematiky. Pokud dělají zkoušky na dvou školách, započítává se jim z obou pokusů lepší výsledek. Výsledky zkoušek dostanou ředitelé v pátek 27. dubna.

Testy z jednotných přijímacích zkoušek mohou školy doplnit vlastními zkouškami v období od 12. do 28. dubna. Na většině škol pak výsledek z jednotných přijímaček bude muset tvořit alespoň 60 procent celkového hodnocení uchazeče.