"Není pravda, že se budou krajské nemocnice či jejich oddělení rušit, není pravda, že pacienti budou muset kvůli injekcím a dalším běžným zákrokům cestovat dál než doposud, není pravda, že nová koncepce bude pro nemocnice likvidační. Naším cílem je všechny krajské nemocnice rozvíjet, o čemž svědčí miliony investované například do nových pavilonů interny v uherskohradišťské a vsetínské nemocnici a také přístavby budovy pro novou magnetickou rezonanci v Kroměříži," uvedl Čunek.

Smyslem koncepce je sjednotit čtyři krajské nemocnice v jeden celek. Preferovanou variantou je vznik jedné akciové společnosti, která by měla jedno IČO a IČZ, vystupovala by tedy vůči zdravotním pojišťovnám jako jedna společnost, vyjednávací pozice nemocnic by měla být lepší. Akciová společnost by vznikla fúzí nynějších nemocnic, vznikla by tak zřejmě největší nefakultní nemocnice v Česku.

"Pak naše onkologické centrum, které je zatím pouze v Baťově nemocnici, bude moci mít dosah do všech dalších tří nemocnic. Například onkologická léčba pacientů bude účinnější, protože budou moci docházet na další léčbu, například biologickou, do svých nemocnic. Takže budou méně dojíždět do centra, kde budou mít jen prvotní nebo komplexní vyšetření, první záchyt, potom další léčbu budou moci podstupovat právě tam," uvedl hejtman.

Pokud by krajské nemocnice fungovaly jako jedna akciová společnost již od roku 2014, zisk by podle Čunka byl od tohoto roku do letoška o 270 milionů korun vyšší. "Je to přesně spočítáno podle vyhlášek a podle peněz, které se do nemocnice dostaly. V tom trendu chceme pokračovat, už pro tento rok se plánuje nakoupení nových zařízení do nemocnic za 300 milionů korun," uvedl hejtman.

Společným nákupem léků a zdravotnického materiálu ušetřily loni krajské nemocnice za sedm měsíců 80 milionů korun. Roční úspora by mohla činit asi sto milionů korun.

Podle předsedy společného představenstva krajských nemocnic Radomíra Maráčka by mohly v obcích vzniknout ambulance zřizované krajem, aby lidé nemuseli dojíždět do nemocnic, protože ambulance v nemocnicích jsou přetížené. Bude to také ekonomicky výhodné.

Zlínská nemocnice má z minulosti ztrátu 215 milionů, kroměřížská 92 milionů, vsetínská 118 milionů, nemocnice v Uherském Hradišti je na nule.