"Téma mnohojazyčnosti je o to naléhavější, že znalost jazyka našich sousedů začíná být důležitá nejen z hlediska kulturního a ekonomického, ale také vzhledem k situaci na trhu práce," řekla koordinátorka spolupráce na žitavské radnici Michaela Janyska. Předškolní jazykové výchově je podle ní třeba přizpůsobit vzdělávací systém a také zaškolit pedagogy. "Naším cílem je ukázat, jak snadné může být osvojování jazyků, když se s ním začne v co nejútlejším věku a tou správnou metodou," dodala Janyska.

Němčinu učí už osm let třeba v Mateřské škole Klášterní v Liberci. "Rodiče sice stále preferují angličtinu, ale čím dál víc chápou, že v našem regionu je právě němčina hodně důležitá," poznamenala ředitelka Kamila Podrápská. Němčinu nepovažuje za cizí jazyk, ale za jazyk sousedů. "Naším cílem není naučit děti kvantum nových slovíček. Chceme, aby je setkávání s němčinou těšilo, aby pochopily, že se lze dorozumět i v jiném jazyce, aby melodii němčiny takzvaně dostaly do ucha. To jim usnadní začátek výuky na základní škole," dodala ředitelka.

Také na druhé straně hranice se učitelé snaží nadchnout děti pro jazyky sousedů - češtinu nebo polštinu. Příkladem je Lessing Grundschule v Žitavě, kde češtinu učí už osm let. "Jsme kontaktní školou pro intenzivní výuku češtiny a zájem o ni je obrovský. Česky se u nás učí všichni žáci od první do čtvrté třídy," řekla ředitelka školy Carla Rennerová. Žitavská škola úzce spolupracuje se školami v Hrádku nad Nisou a polské Bogatyni. "Pořádáme společné výlety, sportovní hry nebo vlastivědné projekty," dodala.

Euroregion Neisse-Nisa-Nysa je sdružením měst, obcí a dalších subjektů, česká část zahrnuje čtyři okresy Libereckého kraje a Šluknovský výběžek. Na území o rozloze 13.000 kilometrů čtverečních žije 1,74 milionu lidí. Největším městem je stotisícový Liberec. V rámci projektu Jazyky sousedů vznikla kontaktní síť zařízení, která předškolní jazykovou výuku podporují a na něž je možné se v případě zájmu obrátit.