Změna, která se do vládní novely dostala pozměňovacím návrhem poslance Vladislava Vilímce (ODS), popírá podle senátorů zásady z Listiny základních práv a svobod - konkrétně princip obecné rovnosti či princip zákazu diskriminace. V ustanovení spatřují také bezdůvodný zásah do svobody pohybu a pobytu. Ministryně práce Jaroslava Němcová (ANO) doporučila, aby vláda do řízení u Ústavního soudu vstoupila a aby návrh senátorů podpořila. Nakonec se kabinet vyslovil proti.

Souhra několika nových prvků v zákoně podle Charity ČR způsobuje, že mnoha lidem v nouzi zbývá na živobytí extrémně málo peněz. "Vyhlašování tzv. bezdoplatkových zón může do budoucna mnoha rodinám způsobit ztrátu bydlení. Stát těmito změnami ušetří jen málo, avšak škody, které způsobí, jsou obrovské. Důstojné živobytí by mělo být zajištěno každému člověku, hodnota lidské bytosti se neodvíjí od její ceny na trhu práce," sdělila ČTK sociální pracovnice a koordinátorka pro sociální oblast Charity ČR Iva Kuchyňková.

K řízení, ve kterém se ústavní soudci zabývají oprávněním policistů odebírat biologické vzorky, vláda vstoupí. Podle Pelikána by zákon měl zůstat v současém znění. Ministr vnitra Lubomír Metnar (za ANO) doporučil, aby vláda po svém vstupu do řízení podpořila zamítnutí návrhu. Kvůli biologickým vzorkům se na ústavní soudce obrátil pražský městský soud. Projednává totiž žalobu muže, kterému policisté odebrali vzorky, ačkoliv byl obviněn z porušení pravidel hospodářské soutěže.

Zákon policii umožňuje za účelem budoucí identifikace odebírat vzorky biologického materiálu komukoliv, kdo byl obviněn ze spáchání úmyslného trestného činu. Z biologického vzorku lze získat profil DNA. Městský soud má za to, že tato právní úprava je v rozporu s ústavním pořádkem - konkrétně s právem na ochranu soukromí a právem na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním osobních údajů. Upozornil také, že zákon neodpovídá požadavkům, které vyplývají z judikatury jak Ústavního soudu, tak i Evropského soudu pro lidská práva.