Ze 14. ročníku podle něj vzešly vysoce konkurenceschopné technické produkty. Kromě certifikátů od zadavatelských firem získaly užitné a průmyslové vzory na originální řešení. Dosud jich Úřad průmyslového vlastnictví udělil studentským řešitelům přes 30. Od roku 2004 řešilo 175 týmů s 1200 studenty 44 témat. Do projektu bylo nebo je stále zapojeno 16 českých a německých partnerů.

Ve skončeném zimním semestru pracovalo 13 týdnů 11 konkurujících si týmů studentů z pěti fakult pod vedením studentských manažerů. Řešení předcházely motivační workshopy, školení manažerů a setkání odborníků z firem Engel Kaplice, Hackerly Praha a Škoda Transportation. Ve dnech 6. a 7. února pak týmy obhajovaly výsledky v soutěžních prezentacích. V komisích byli zástupci zadavatelských a partnerských podniků a fakult ZČU. "Jde o aktivitu nad rámec studijních povinností," uvedl Hosnedl.

Letos se projektu zúčastnilo 53 studentů z fakulty strojní, po 14 z fakult zdravotnických studií a ekonomické, osm z fakulty designu a umění a sedm z fakulty elektrotechnické. Jedenáct interdisciplinárních týmů bylo složených obvykle ze tří až čtyř konstruktérů, jednoho designéra a jednoho až čtyř dalších specialistů. Nejúspěšnější návrhy se v dubnu zúčastní mezinárodního workshopu DESING+ v bavorském Deggendorfu.