Podle evropského komisaře pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Tibora Navracsicse by měli žáci v EU "zažít svou evropskou identitu v celé její rozmanitosti", více zjistit o Evropě, o dalších unijních zemích, fungování Evropské unie a "také sami o sobě".

"Jsem rád, že role vzdělávání při budování evropské budoucnosti je nyní vysoko na politické agendě," poznamenal dnes před novináři Navracsics a připomněl, že o vzdělávání jednali šéfové států a vlád zemí EU loni v listopadu ve švédském Göteborgu.

Komise dnes proto slíbila, že programu výměnných studentských pobytů Erasmus+ zajistí dostatečné financování. Už v letošním roce by to mělo být 180 milionů eur (4,6 miliardy Kč). V plánu je také zapojit zhruba milion učitelů a škol do komunity e-Twinning, která propojuje evropské školy, učitele i studenty.

Cílem doporučení komise jsou vyšší závazky členských zemí v oblastech, které spadají výlučně do jejich kompetencí. "Iniciativa nabízí cesty, kterými vzdělání může pomoci mladým lidem pochopit význam a způsoby, jak se držet společných hodnot zmíněných v Článku 2 Smlouvy o EU," uvádí materiály komise.

Zmíněný článek základní unijní smlouvy uvádí, že EU je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin. Tyto hodnoty jsou podle textu článku společné členským zemím ve společnosti vyznačující se pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů.