Divadelní drama, které se zabývá Miloševičovou obhajobou před Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii (ICTY), bude mít premiéru 28. června. Tento den Srbové slaví významný pravoslavný svátek Vidovdan (den sv. Víta podle starého kalendáře), na toto datum připadá řada významných událostí v historii země. Je to také stejný den, kdy byl "balkánský Machiavelli" vydán v roce 2001 mezinárodní justici.

Muzikál, jenž má být uveden v březnu, si všímá života Miloševiče a jeho ženy Mirjany Markovičové, kterou si vzal v roce 1965 a jež prý ovlivňovala celou jeho životní dráhu.

Milošević zemřel v haagské cele na srdeční infarkt v březnu 2006. Jeho žena i jeho syn Marko získali ruský azyl.