Schodek 549 milionů korun hejtmanství příští rok pokryje finančním zůstatkem z letoška i bankovními úvěry na investice, z nichž část bude dotována z fondů EU. Rozpočet na rok 2018 počítá s dvěma úvěry v celkové hodnotě 300 milionů korun, budou použity na investice. Třetina z této částky připadá na projekty spolufinancované Evropskou unií.

Někteří opoziční zastupitelé se pozastavili nad výší rozpočtového schodku. "Máme hospodářský růst a ekonomice se daří, přesto máme na stole rozpočet s půlmiliardovým schodkem," upozornil Jan Šafařík z Koalice pro Olomoucký kraj.

"Rozpočet je navržen jako schodkový, a to z důvodu zachování trendu rozvoje investic, podpory příspěvkových organizací a naplnění dotační politiky," uvedl hejtmanův náměstek Jiří Zemánek (ČSSD), podle kterého si kraj nemůže dovolit nechat ležet ladem poslední dotace z evropských fondů na investiční projekty.

Zemánek podotkl, že zůstatek letošního rozpočtu, který po započtení snižuje rozdíl mezi příjmy a výdaji krajského rozpočtu na rok 2018, může být nakonec až o několik desítek milionů korun vyšší, než se předpokládá. Výsledky letošního rozpočtu budou známy v polovině příštího roku.

Hlavní část příjmů kraje tvoří daňové výnosy, které se mají příští rok zvýšit o 7,9 procenta z letošních 4,1 miliardy korun na 4,425 miliardy. Předpokládaný růst této klíčové příjmové položky rozpočtu jeho autoři opřeli o vývoj letošních daňových příjmů i predikci ministerstva financí.

Daňové příjmy má kraj podle Zemánka výrazně vyšší i letos. Od ledna do konce října ve srovnání se schváleným rozpočtem vzrostly o 293 milionů.

Podstatná část výdajů krajského rozpočtu připadne příští rok na investice, jejichž celková hodnota se má meziročně zvýšit o 21 procent na 1,334 miliardy korun. Provozní výdaje odborů hejtmanství v roce 2018 vzrostou o 12,2 procenta na 770 milionů. "Výdaje odborů krajského úřadu jsou navýšeny především z důvodu nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě," uvedli autoři rozpočtu.

Příjmy kraje mají příští dva roky podle odhadu odborníků růst, přesto asi nebude mít dost vlastních peněz na předfinancování projektů dotovaných z fondů EU, protože jeho rozpočet zatěžují splátky předchozích úvěrů.

V letech 2006 až 2014 kraj kumuloval úvěry 4,6 miliardy korun na opravy silnic a další investice spolufinancované z fondů EU. Zadlužení kraje bylo tehdy podle údajů ministerstva financí nejvyšší v zemi. V posledních letech se dluh snížil. Na konci roku 2016 kraj dlužil 3,7 miliardy korun. V závěru letošního roku má jeho zadluženost činit 3,636 miliardy.