Jednotlivé organizace a Středočeská centrála cestovního ruchu se podpisem zavázaly vytvořit předpoklady pro vzájemnou spolupráci regionálních informačních center, které operují v jednotlivých oblastech. Zájmem je vytvoření společných produktů v cestovním ruchu a zajišťování náležitého marketingu.

K podpisu memoranda se kromě centrály připojily organizace působící v Posázaví, Polabí, v Českém ráji, na západě středních Čech, na Kutnohorsku, v Brdech a v oblasti Toulava, která se rozkládá na pomezí jižních a středních Čech.

Do Středočeského kraje zavítalo v letošním třetím čtvrtletí 406.522 turistů, meziročně o 4,8 procenta více. Oproti loňskému třetímu čtvrtletí přibylo i zahraničních návštěvníků, a to o 16,7 procenta. Do regionu míří tradičně nejvíce zahraničních hostů z Německa, následuje Slovensko a Polsko. Z deseti zemí, jejichž občané nejčastěji navštívili Středočeský kraj, vzrostl meziročně nejvýrazněji počet hostů z Číny, a to o 118,2 procenta, a z Jižní Koreje o 81,9 procenta.

Středočeská centrála cestovního ruchu je příspěvkovou organizací zaměřenou na propagaci, marketing a lákání turistů do regionu. Sídlí v budově patřící hejtmanství v pražské Husově ulici. Ředitelkou organizace je Nora Dolanská, bývalá ředitelka příspěvkové organizace hlavního města Prague City Tourism.