Soukromé vysoké školy mohou podle Mertlíka z operačních programů čerpat pouze 200.000 eur (zhruba pět milionů korun) v průběhu tří let. "Evropská legislativa umožňuje, aby i subjekty vykazující znaky hospodářské činnosti mohly dostat blokovou výjimku a tím čerpat podporu z veřejných zdrojů s podobnou mírou, jako státní vysoké školy. Rektoři státních vysokých škol podpořili tento bod, jde totiž o určité znevýhodnění soukromých vysokých škol," řekl Mertlík.

Omezené financování soukromých škol z EU podle Mertlíka zpomaluje jejich rozvoj. "My máme to štěstí, že jsme soukromou vysokou školou, která je neziskovou organizací a která je významně podporována zakladatelem Škodou Auto, která nám financuje formou darů zhruba 40 procent nákladů," řekl Mertlík. Rektoři argumentují tím, že soukromé mateřské, střední a vyšší odborné školy evropské peníze dostat mohou, vysoké však jen omezeně.

Vedle školného získávají soukromé vysoké školy peníze také z dalších oblastí. Například na ŠAVS pokryje školné od studentů 55 procent nákladů. Další finance má škola z programu Erasmus, jde o zhruba dvě až tři procenta. "Něco máme také na vědeckých projektech, máme zákazníky jako například Škoda Auto," dodal Mertlík. Ne všechny soukromé školy ale mají možnost čerpat ze stejných oblastí.

Od státu dostávají soukromé vysoké školy podle Mertlíka pouze granty na vědecký výzkum, ovšem pouze pokud uspějí v soutěži. Další finance jsou v oblasti stipendií například na ubytování studentů. "Podíl českého státního rozpočtu na soukromé VŠ je velmi blízký nule," uvedl Mertlík.