Hejného matematika se zatím vyučuje převážně na prvním stupni základních škol. Z učebnic pro druhý stupeň zatím vyšly čtyři z plánovaných sedmi dílů. Jsou označené velkými tiskacími písmeny, A až D jsou hotové, v přípravě jsou ještě E, F a G. Probrání jednoho dílu trvá podle společnosti H-Mat, která je vydává, půl až tři čtvrtě roku.

Označení písmeny místo tradičního rozdělení podle ročníků má podle Hejného snížit stres, kterému čelí učitelé. "Pedagog má učebnici pro šestý ročník, už máme hnedle březen a on ještě není ani v polovině knížky, a to ho znervózňuje. Jakékoli stresy jsou velkým nepřítelem vzdělávání, proto jsme učebnice označili písmeny," vysvětlil v rozhovoru Hejný, který je známým odpůrcem povinné maturity z matematiky.

Žák, který zvládne učivo do E, podle něj bude mít znalosti absolventa základní školy. F je pro osmiletá gymnázia a G je pro experty, kteří postupují ve vývoji skokově a nepotřebují další znalosti, ale úlohy. "Dobře si uvědomujeme, že G bude číst jen několik málo dětí, protože tam budou těžké úlohy," řekl. Domnívá se, že některé děti z šesté třídy mohou být v matematice na úrovni vysoké školy a je potřeba takové talenty rozpoznat a stimulovat.

V učebnici zřejmě budou i úlohy, se kterými nadané děti přišly za učiteli. "Takový žák začne brzy klást otázky, jež by učitele v životě nenapadly," upozornil Hejný. Přál by si, aby proto učebnice přispěla i k obohacení znalostí pedagogů.

Učebnice pro první stupeň základní školy začal Hejný vytvářet v roce 2004. Vydávalo je nakladatelství Fraus. Hejný se svým týmem nyní učebnice přepracovali a některé věci upravili podle odezvy, kterou získali od učitelů. Nové učebnice nyní schvaluje ministerstvo školství a měly by vyjít příští rok ve vlastním nakladatelství společnosti H-Mat, která již vydává i učebnice pro 2. stupeň základních škol.