"Chceme, aby česká společnost začala vnímat učitelství a práci s dětmi jako významné prestižní povolání rovné těm profesím, které už své komory mají," řekl ČTK iniciátor myšlenky Radek Sarközi. Na jaro plánuje vznik přípravného výboru komory a založení spolku Pedagogická komora, který by usiloval o ustanovení komory zákonem. Jádrem komory by se měly stát Společnost středoškolských pedagogů a Asociace pedagogů základního školství.

Návrh zákona o pedagogické komoře by chtěl Sarközi zpracovat pro novou poslaneckou sněmovnu, ale už v průběhu jara by chtěl s návrhem na vznik zákona o komoře oslovit ministerstvo školství. Rád by také přesvědčil všechny parlamentní strany, aby si přijetí zákona o pedagogické komoře daly do svých volebních programů.

Současná situace, kdy za učitele mluví řada asociací, odbory a různé neziskové organizace, ministerstvu nevyhovuje. Existence komory by podle ministerstva byla lepší z hlediska řízení, obrany před politickými tlaky a komunikace při prosazování různých opatření. Myslí si ale, že učitelé mateřských, základních a středních škol nejsou příliš ochotni se jednotně sdružit.

Učitelé mohou nyní na internetu hlasovat o tom, zda by členství v komoře mělo být povinné a kdo by měl být členem. Zatím jich svůj názor vyjádřilo asi 250 a 90 procent odpovědí byla podle Sarköziho pro povinné členství pro učitele základních a středních škol. V mateřských, základních, středních, vyšších odborných školách a konzervatořích v Česku podle statistik ministerstva školství působí více než 153.000 učitelů.

S povinným členstvím nesouhlasí předseda Unie školských asociací Jiří Zajíček. Upozornil, že by mohlo ještě zhoršit současný problém s nedostatkem učitelů. Domnívá se, že pro vznik komory proto není vhodná situace. Podobný názor vyjádřil předseda školských odborů František Dobšík. Podle něj by profesní komora definovaná zákonem měla nejen hájit práva učitelů, ale také garantovat jejich kvalitu a odbornost a vykonávat veřejnou správu podobně jako to dělají jiné profesní komory. Předsedkyně Asociace ředitelů základních škol ČTK řekla, že o založení komory pedagogů usilovali už v 90. letech a proti jejímu založení by zřejmě neměli námitky ani teď. Také ona ale pochybuje, zda je na to pedagogická veřejnost připravena.

Pedagogické komory ve světě běžné nejsou. Na Slovensku sice taková komora funguje, ale není definovaná zákonem.