"Aditivní technologie zasahují do různých výrobních oblastí, ať už se jedná o zdravotní, automobilový, letecký nebo kosmický průmysl. Umožnit studentům přístup k těmto pokročilým inovativním technologiím je jedním z hlavních cílů univerzity," uvedla Halíková.

Laboratoř chce kromě samotného 3D tisku kovových prototypů přístroj využívat při vývoji a testování kovových prášků. "Tisknout lze například slitiny titanu, hliníku, mědi a korozivzdornou nebo chrom-kobaltovou ocel. Univerzita vyzývá zvídavé studenty, kteří mají o technologii zájem, aby laboratoř kontaktovali. Spolupráci nabízí i firmám, které mají potenciální zájem a přemýšlí o využití výroby prototypů 3D tiskem kovů," řekla mluvčí.

Technologie 3D tisku kovů se využívá například pro výrobu prototypů, kloubních a dentálních náhrad či nástrojů a forem. "Aditivní výroba tak do jisté míry nahrazuje tu klasickou, například odlévání do pískových forem, která nemůže být z důvodu velikosti a složitosti dílů nebo časové náročnosti použita," uvedla Halíková.

VŠB-TUO poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na sedmi fakultách. Univerzita realizuje nebo se podílí na řadě projektů v oblasti výzkumu a vývoje. Spolupracuje s domácími i zahraničními univerzitami a se soukromým sektorem.