Valkárová od roku 1970 působí na MFF UK, kde vystudovala jadernou fyziku. Zkoumá přímou tvorbu párů z elektronů a pozitronů. Podílela se na stavbě experimentálního zařízení H1 budovaného na urychlovači protonů a elektronů HERA v Hamburku. Je autorkou nebo spoluautorkou 272 původních vědeckých prací.

Netuka byl předsedou GA ČR od října 2014. Mezinárodně uznávaný matematik ve funkci před dvěma lety vystřídal sociologa Petra Matějů, který po vlně kritiky rezignoval.

Vedle Netuky končí v prosinci a lednu druhé funkční období dalším třem z pěti členů předsednictva GAČR, Bohuslavu Gašovi, Cyrilu Höschlovi a Otomaru Linhartovi. Ze současného vedení má ve funkci zůstat pouze Stanislava Hronová.

Členové předsednictva zastupují pět základních vědních oborů - technické vědy, vědy o neživé přírodě, lékařské a biologické vědy, společenské a humanitní vědy a zemědělské a biologicko-environmentální vědy.

Vedle Valkárové byli dnes nově do předsednictva zvoleni Petr Baldrian z Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR, který se zaměřuje na ekologii půdních organismů a využití mikroorganismů v biotechnologiích, chemik a vědecký ředitel Středoevropského technologického institutu (CEITEC) v Brně Jaroslav Koča a Jana Roithová, vedoucí katedry organické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Vládní rada pro výzkum vybírala z deseti kandidátů navržených odbornou veřejností.

Ze zvolených kandidátů měla o předsednickou funkci zájem jen Valkárová, která se zabývá částicovou fyzikou. "Myslím, že je to dobrá volba," poznamenal na její adresu Bělobrádek. Při schvalování zvolených členů předsednictva vládou nepředpokládá komplikace.

Vládní rada pro výzkum dnes volila také nové členy výzkumné rady Technologické agentury (TAČR). Ze 13 kandidátů vybrala Kamilu Vávrovou z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví a Tomáše Krumla z Ústavu fyziky materiálů Akademie věd ČR. Pokud volbu potvrdí vláda, nahradí ve dvanáctičlenné výzkumné radě Pavla Bartoše a Martina Frélicha, kterým skončilo funkční období. Výzkumná rada TAČR navrhuje zaměření oborových komisí a podílí se na přípravě a hodnocení programů této agentury, která rozděluje dotace na aplikovaný výzkum.