Certifikáty každoročně uděluje nezisková organizace Člověk v tísni, letos tak učinila ve spolupráci s Multikulturním centrem Praha a humanitární organizací ARPOK.

Žáci se při projektu učí přemýšlet a spolupracovat s místními samosprávami, spolky a jinými partnery. Učí se také zorganizovat veřejné akce. "Některým školám se daří zapojit i média nebo nastartovat trvalejší pozitivní změny ve svém okolí. Společná práce na projektu také pomáhá stmelit žáky a učitele. Vztahy mezi nimi se posouvají více na úroveň partnerů, kteří spolupracují, což je pro obě strany velice motivující," uvedla v tiskové zprávě koordinátorka Světové školy Kateřina Sobotková.

O titul letos usilovalo třináct škol, do konce své projekty dotáhlo sedm z nich. Bylo to Gymnázium Moravský Krumlov, pražské Gymnázium nad Alejí, Klasické a španělské gymnázium v Brně-Bystrci, Gymnázium Olomouc, Evangelická akademie Praha, Základní a mateřská škola Ptení na Prostějovsku a Mateřská škola Vlkava na Mladoboleslavsku.