Kraj na pilotní projekt proto vyčlenil ze svého rozpočtu pět milionů korun, aby se podpořila spolupráce mezi krajskými inovačními firmami, regionálními školami technického směru a také například výzkumnými centry, které nedávno v kraji vznikly. Jde například o ELI, BIOCEV, HiLase a částečně také INNOCRYSTAL.

Podle ministra průmyslu Jana Mládka (ČSSD) vytváří v rámci ekonomiky ČR Středočeský kraj druhý nejvyšší podíl HDP a patří mezi kraje s nejvyššími počty zaměstnanců ve výzkumu a vývoji zejména v podnikatelském sektoru. "Centrum by mělo přispět k rozvoji aplikovaného výzkumu, který pomůže českému průmyslu a české ekonomice obecně," řekl Mládek po slavnostním přestřižení pásky.

První dotace může podnikům pokrýt až 75 procent z hodnoty podporované služby. Právě SIC zajistí komunikaci se žadateli, příjemci a také administraci programu. Jeden žadatel o dotaci může předložit pouze jeden projekt. Mezi podporovanými službami bude vývoj produktu a softwaru, navrhování prototypů, funkčních vzorků nebo optimalizace operačních procesů. V této výzvě budou podpořeny zhruba tři desítky žádostí.

Projekty má SIC podle středočeského hejtmana Miloše Petery vypisovat podle toho, jak bude kraj potřebovat. "Když dáme další peníze, tak vypíšou další. Počítáme do budoucna, že by si měli sehnat minimálně tak ze 30 až 50 procent finanční prostředky z jiných zdrojů než z kraje," řekl ČTK. Ředitel SIC Ivo Říha uvedl, že centrum bude zaměstnávat zhruba 16 lidí. Kraj vyčlenil letos a pro příští rok zhruba 13,2 milionu korun na provoz, v nichž je i pět milionů na inovační vouchery. Centrum bude hledat i další zdroje financování včetně evropských dotací.

Středočeské inovační centrum vzniklo letos 3. června 2015, kdy smlouvu podepsaly Středočeský kraj, Fyzikální ústav Akademie věd ČR, Astronomický ústav a Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický. Od té doby uspořádalo SIC už několik akcí. Součástí jeho náplně je i vyhledávání zahraničních partnerů, inspiruje se podobnými modely například ze Spojených států, Asie nebo Izraele.

Dolní Břežany dávají podle starosty Věslava Michalika příležitost nejen pro bydlení, ale rozvíjejí se zde i firmy. Ve výzkumných centrech ELI a HiLase v současnosti pracuje zhruba 300 lidí, někteří se do Břežan přestěhovali. "Má to poměrně značný sekundární efekt i na pracovní příležitosti v Břežanech, protože se rozšiřují nabídky služeb. Je víc lidí, kteří tady stráví celý pracovní den," řekl ČTK Michalik. Počty zaměstnanců v Břežanech rostou. K 1. lednu 2015 jich bylo asi 1200, další vědci do center přijdou v příštích letech. Firmy se rozvíjí i v nedalekých Hodkovicích.

Šárka Mrázová rot