Hlávkovy medaile nadace uděluje od roku 1996, řekla ČTK tajemnice nadace Dagmar Rýdlová. Kromě ocenění vědců nadace tradičně udělila Cenu Josefa Hlávky téměř pěti desítkám nejlepších studentů pražských vysokých škol, brněnské techniky a mladým talentovaným vědcům Akademie věd. Medaile udělovaná na návrh rektorů předních univerzit a Akademie věd je spojena s odměnou 50.000 korun. Ocenění studenti získají 25.000 korun.

Nadace přidělila i trvalé legáty - tradiční dotace 100.000 korun městu Přeštice na podporu školství a kultury, 80.000 korun gymnáziu Klatovy na podporu talentovaných studentů a 100.000 korun Národnímu muzeu v Praze.

Hlávkovu medaili obdržel dramaturg několika divadel, Krátkého filmu a loutkového divadla DRAK v Hradci Králové Miloslav Klíma. Byl děkanem DAMU, pak prorektorem AMU, v pedagogické praxi se zaměřuje na význam dramaturgie v současném divadle. Další oceněný vědec, Mojmír Šob, patří mezi přední světové odborníky v teoretické fyzice a chemii kondenzovaného stavu a kvantově-mechanickém modelování materiálů. Bývalý rektor ČVUT Václav Havlíček, nositel státního vyznamenání, se zasloužil o rozvoj vzdělávací, vědecké, výzkumné, umělecké i tvůrčí činnosti. ČVUT se pod jeho vedením posunulo mezi pět procent nejlépe hodnocených univerzit na světě.

Jan Velíšek je uznávaným odborníkem v oblasti chemie a analýzy potravin, podílí se na tuzemských i zahraničních grantech. Petr Tröster patří k autoritám vědeckého a pedagogického života Právnické fakulty Univerzity Karlovy, pracoval i na ministerstvu práce a sociálních věcí a na ministerstvu zdravotnictví. In memoriam obdržel Hlávkovu medaili přední český odborník v oboru biochemie, a zejména enzymologie, Jiří Kraml, který v září zemřel.

Architekt Josef Hlávka (1831 až 1908) prožil část života na zámku v Lužanech. Zasloužil se o založení České akademie věd, umění a slovesnosti a založil Národohospodářský ústav. Věnoval svůj majetek k dobročinným účelům nadaci pro podporu české vědy a umění. Za posledních 20 let přiznala správní rada nadace studentům, vědcům a umělcům nadační příspěvky za desítky milionů korun. Nadace disponuje majetkem několika set milionů korun, zejména v nemovitostech. Na nadační činnost vynakládá každoročně několik milionů korun.

Lada Pešková dr