Profesor Fiala je členem Legislativní rady vlády a působí také jako rozhodce a člen rozkladových komisí. Byl asistentem tří ústavních soudců, vyučoval i na olomoucké univerzitě a je vedoucím autorského kolektivu učebnic občanského práva hmotného.

Zeman v nominačním dopise uvedl, že Fiala patří mezi českou právní elitu. "Svým zaměřením je schopen potřebným způsobem doplnit okruh specializací, které jednotliví členové soudcovského sboru Ústavního soudu přinášejí," dodal prezident.

Fiala by měl u Ústavního soudu nahradit Vladimíra Kůrku, jehož desetiletý mandát skončí 15. prosince. Kůrka k Ústavnímu soudu přešel od Nejvyššího soudu. K jeho agendě patřilo mimo jiné bytové právo, restituce církevního a sokolského majetku anebo exekuce